Google překladač: English Deutsch
T+T 11/2008

Společnost Timken je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních ložisek, produktů ze slitinové oceli a souvisejících komponentů a výrobků. Naše technologie a produkty se nacházejí prakticky všude, kde se používají zařízení založená na pohybu a kde dochází k přenosu energie. Uplatňováním našich odborných znalostí v oblasti technologií pro snížení tření a přenos energie pomáháme našim zákazníkům v tom, aby jejich produkty fungovaly lépe, rychleji a efektivněji.

StatusCheck™ condition monitoring system je jedinečné bezdrátové zařízení navrhnuté k zjištění a ohlášení nepřiměřené hladiny teploty a vibrací. Když ložisko, převodovka, nebo jinak kriticky namáhaná součást je opotřebená, zničená, nebo chybí-li dostatečné mazání, samotná součástka a celkově stroj samotný se projeví zvýšenou teplotu a vibracemi. StatusCheck™ to může včas zaznamenat. Každá sestava se skládá z několika koncových uzlů (čidlo) a nejméně z jednoho centrálního přijímače.

Každý End node - Koncový uzel (čidlo) je samostatné zařízení s vlastním vnitřním zdrojem napětí, elektronikou a snímači. Je připevněn přímo k vnější konstrukci stroje a používá bezdrátové RF spojení k přenosu vibrací a teploty zpětně do centrálního přijímače.

Controller - Přijímač je schopen zvládnout až 99 koncových uzlů. Připojen k počítači zobrazuje skutečné časové údaje, základní informace a spouštěcí alarmy v případě dosažení prahových, limitních hodnot. Alarm může vytvořit a odeslat emailovou zprávu na vědomí oddělení údržby.

Přijímač je schopen poskytnou další dodatečné využití jako směrovač sloužící k prodloužení přenášené vzdálenosti signálu. Router – Směrovač dostává vzdálené informace ze senzorů koncových uzlů, dále tyto zprávy automaticky předává přijímači, nebo dalšímu směrovači a takto prodlužuje přenosovou kapacitu.

Na základě doporučení zařízení StatusCheck™ monitoring mohou uživatelé včas provést kroky k nápravě, dříve než dojde k selhání. Napomáhá to předcházet zničení stroje, drahým opravám a dlouhotrvajícím prostojům.

Přednosti
- Úsporné řešení určené k monitorování velmi důležitých zařízení (např. ventilátory, čerpadla, motory, převodovky…)
- Jednoduchá instalace a obsluha
- Minimální požadavky na zaškolení
- Jednoduché zobrazení dat
- Včasné zjištění problému na stacionárním zařízení
- Ideální pro těžce dostupné aplikace

Výhody
- Bezdrátové síťové zařízení
- Teplotní měření a dvouosá kontrola vibrací
- Přizpůsobivý software s možností nastavení prahových hodnot pro spuštění alarmu
- Montáž pomocí magnetu, nebo závitu
- Mnohonásobná možnost propojení
- Otevřený zdroj pro ukládání dat

Technické údaje
• 2,4 GHz ISM pásmo
• Přenosový rozsah: do 1 km
• Přenosové stupně: k výběru 5 možných uživatelských intervalů
• Teplotní měřící rozsah:od -40° do 230° C
• 18 G-pk měřící kapacita pro vibrační zatížení
• Umělohmotné pouzdro, IP67
• Životnost baterií do 4 let
• Komunikační připojení přijímače: RS-232, USB, nebo Ethernet
• Kontrolovaný zdroj napětí: AC 95÷260 VAC, 47÷63 Hz
• R&TTE testováno a schváleno
• RoHS

Na celém světě se zákazníci obracejí na společnost Timken pro inovace, které jim dávají náskok před konkurencí. Naše přispění k rozvoji pracovních a životních standardů – prostřednictvím inovací v oblasti kontroly tření a přenosu výkonu – je nedocenitelné. Hrajeme roli prakticky ve všech významných technologiích, které zformovaly náš věk, od cestování automobilem, až po umělá srdce. Naše produkty mužete najít všude, kam se obrátíte – na zemi, na moři a ve vesmíru – a v každém průmyslovém odvětví, kde se cokoli otáčí. Když se na nás obracejí naši zákazníci, obracejí se na náš celosvětový tým 26 000 jednotlivců oddaných zlepšování výkonu svých výrobků. Naše schopnost pomáhat jim, aby byli úspěšnější, je důvodem, proč nás zákazníci každý rok poctí více než 300 oceněními.

www.timken.com