Google překladač: English Deutsch
T+T 10/2008

Na letošním veletrhu EQUIPLAST bylo firmou Recycling technology (divize rakouské firmy STARLINGER GmbH) představeno zařízení recoSTAR universal 65, které je vhodné pro zpracovávání plastových odpadů s výkonem 200 kg/h. Zařízení recoSTAR universal je vybaveno silným, jednohřídelovým drtičem, který je umístěný nad vytlačovacím strojem. To umožňuje, aby byly bez problémů zpracovávány fóliové typy plastových materiálů a těžce drtitelné materiály, jako např. pásky, vlákna a velké kusy a bloky, vznikající při najíždění výrobních linek. Toto zařízení se po celé řadě zkoušek ukázalo jako nejvhodnější pro zpracování polyamidových vláken a fólií, stejně jako netkaných roun. Ve srovnání s jinými recyklačními zařízeními poskytuje zařízení recoSTAR universal velmi kvalitní regranulát s minimálním sklonem k degradaci.

V letošním roce uvedla společnost Recycling technology na trh nové zařízení, které má označení recoStar direkt. Zmíněné zařízení je určeno pro zpracovávání předdrcených materiálů a představuje hospodárnou alternativu k aglomeračnímu zařízení, které je označované jako recoSTAR basic.

Linka recoSTAR direkt (viz. obrázek) je vhodná pro zpracování těžké drtě a může zpracovávat prakticky všechny druhy plastů, počínaje polypropylénem (PP) a konče polykarbonátem (PC). Vzhledem k tomu, že materiál je dávkovaný přímo do vtlačovacího stroje bez předsoušení, není proto uvedené zařízení vhodné používat pro likvidaci vlhkých materiálů a PET. S určitými omezeními lze zpracovávat i polyamid (PA).

Dalším zařízením, vhodným pro recyklaci plastů je recoSTAR compact. Pomocí tohoto zařízení lze s výhodou recyklovat fólie z polyolefinů (pásky, roličky fólií) v přímém napojení na další výrobní celky. Pro polyolefinový odpad, který je praný, nebo lehčený je vhodné zařízení recoSTAR basic. Toto zařízení je vybavené aglomerátorem, který materiál předsouší a následně zhutňuje.

Celková paleta recyklačních zařízení recoSTAR od společnosti STARLINGER zahrnuje strojní zařízení, která jsou schopna dodávat 30 – 2 000 kg kvalitního regranulátu za hodinu.

www.starlinger.com