Google překladač: English Deutsch

V těchto dnech byl dokončen projekt protipovodňové ochrany stanice metra Křižíkova v pražském Karlíně. Vestibul metra bude po dokončení stavby odolnější vůči tlaku vody a jeho zahrazení při případné povodní bude snazší a rychlejší. Protipovodňová opatření v hodnotě téměř 65 milionů korun zde společnost Skanska postavila bez přerušení provozu stanice za necelých pět měsíců. Investorem projektu byl Dopravní podnik Metro. "Úpravy probíhaly za plného provozu stanice metra a snažili jsme se, abychom co nejméně zatěžovali přilehlé okolí," připomíná stavbyvedoucí Skanska CZ Roman Sulík.

PPO_Krizikova_nahled_1.jpg

Před vlastní stavbou systému protipovodňové ochrany (PPO) bylo nutné staticky zajistit dva objekty v Thámově ulici a průběžně je monitorovat; zabezpečovací práce probíhaly v březnu a dubnu 2005. Samotná protipovodňová opatření zahrnovala v první fázi vybetonování a přikotvení obvodových zdí stávajícího vestibulu metra k tzv. milánským stěnám a vybudování "přitěžovací" desky v místě nové dostavby vestibulu. Poté zde byl dostavěn vestibul stanice, která tak dostala novou tvář.

V předstihu byly Dopravnímu podniku Metro předány mobilní hradítkové stěny, které byly osazeny pevnými vodorovnými prvky. Pracovníci Skanska CZ dále zabezpečili větrací šachty v objektu společnosti Mediatel proti vniknutí "velké vody" a stejná opatření provedli na rozvodech médií v prostorách metra. Poslední fáze projektu představovala přeložky a ochranu stávajících zařízení a vedení, jako je veřejné osvětlení, sdělovací kabely, kabely PRE apod.