Google překladač: English Deutsch

Rexam, závod na výrobu obalů se 110 pobočkami ve více než 20 zemích, je jedním z předních celosvětových výrobců plechovek. V jednom ze závodů společnosti Rexam v Anglii byly použity šroubové zvedáky skotského výrobce Power Jacks za účelem automatizace procesů u výrobní linky na výrobu plechovek. Automatizací zařízení na umývání plechovek se dosáhlo výrazného zvýšení produktivity. Ušetřily se pracovní hodiny a snížila se nevyužitá provozní doba. Rexam patří mezi mezinárodní špičku co se týče výroby plechovek pro nealkoholické nápoje, piva a ležáky. Těchto 16 továren různě roztroušených po celé Evropě a Asii zásobuje potravinářský průmysl 22 biliony plechovek ročně, přičemž se společnost neustále snaží hledat způsoby pro zvýšení produktivity.

Příkladem zvýšené efektivity může být i společnost na výrobu plechovek v Milton Keynes v Anglii. Obvykle se zařízení na umývání, pro různé velikosti plechovek, upravovalo manuálně. Takováto úprava byla pracovně velmi náročná. Změna jedné výrobní linky trvala v průměru čtyři hodiny, přičemž bylo zapotřebí asi šesti lidí. Tento proces se úspěšně podařilo zredukovat na jednoho člověka, jemuž tato práce zabere 20 minut. Hlavní roli v této přeměně sehrála instalace systému jehož hlavní částí jsou šroubové zvedáky společnosti Power Jacks.

Před touto modernizací to znamenalo vyměnit každou linku v oblasti umývání plechovek manuálně, neboť je potřeba uzpůsobit nastavení pro různé velikosti plechovek. Tento proces byl pro společnost nákladný. Pro přeměnu bylo nutné, aby pracovníci vyšplhali s klíči na konstrukci stroje, nastavili na velkých čepech se závity po celém průměru vertikální polohy matek, a jakmile byla pozice připravená, došlo k odjištění pomocí druhé matky. Co se týče ztráty výrobní doby, byl to nákladný proces, který také vyžadoval spoustu času a pracovních sil.

Pomocí přepravního pásu prochází plechovky celkem šesti různými etapami. Fáze 1 a 2 tvoří prací nádrže, které obsahují roztok fluorovodíkové kyseliny pomocí něhož se naleptá povrch plechovky, čímž se získá pěkný čistý povrch připravený pro potisk. Ve zbývajících etapách se v nádržích 3 až 6 dokončí celkový proces, kde se plechovky umyjí a proudem vzduchu osuší.

Pro zautomatizování procesu nastavení výšky u nádrží 3 až 6 se používá 28 šroubových zvedáků o nosnosti 10 kN vyrobených a dodaných společností Power Jacks Ltd. Šroubový zvedák s opačným směrem zdvihu Model TE2500 byl, až na drobné změny v doplňcích, vybrán ze standardní produktové řady E-Series metric machine screw jacks (šroubové zvedáky) společnosti Power Jacks. Vzhledem k mírně vlhkému prostředí, byly vybrány vhodné komponenty z nerezové oceli.

Dodávka šroubových zvedáků byla rozšířena o kuželové převody, hnací hřídele a hřídelové spojky, aby byl zajištěn konzistentní, cyklický a synchronizovaný pohyb v celém rozsahu mycí linky. „Došlo ke dramatickému zlepšení“, jak se vyjádřil Jim Brownrigg, který konverzi v závodu vedl. „Celý proces zvládne jedna osoba za pouhých 20 minut!“ Není třeba dodávat, že tři hodiny a 40 minut představuje obrovskou úsporu pro jakoukoliv výrobní společnost. Za tímto úspěchem stojí několik dobrých nápadů od inženýrů v závodě Rexam, jejich systémového integrátora a inženýrů ze společnosti Power Jacks Group.


www.rexam.com