Google překladač: English Deutsch
T+T 5/2009

Stále více firem si dnes již dovede spočítat, kolik ji stojí hodina manipulace s materiálem a snaží se zaměřit své úsilí i na optimalizaci těchto nákladů. Zdánlivá úspora pořizovacích nákladů může znamenat několikanásobné zvýšení provozních nákladů manipulační techniky během její životnosti nejen prostou reprodukcí, ale i zvýšením transakčních nákladů na pořízení, výměny, prostojů techniky a tím i ztrát na produkci. Tato skutečnost plně platí i o komponentech manipulační techniky, kde pneumatiky tvoří nezanedbatelnou položku.

Firma Trelleborg věnuje těmto otázkám velkou pozornost a její snahou, jako vedoucího světového dodavatele superelastických pneumatik, je vždy nabídnout svým zákazníkům-uživatelům manipulační techniky optimální poměr ceny a výkonu pneumatik.
V naší nabídce vždy zohledňujeme provozní podmínky konkrétního uživatele nejen z hlediska provozních hodin, ale i zátěže techniky a stavu podlahových ploch, které mají velký vliv na opotřebení pneumatik a spotřebu energie.

Portfolio značek Trelleborg umožňuje bezkonkurenční nabídku jak pro náročné zákazníky s provozem tří i čtyř směn a v nepřetržitých provozech, kde je důraz kladen na minimum prostojů a tím i životnost pneumatik, tak i pro provozy, kde je technika využita pouze několik hodin za den a lze nasadit pneumatiky ekonomické řady.
Pro provoz pneumatiky je kritickým parametrem vývin tepla v pneumatice, který působí postupnou degradaci materiálu a tím i jeho nadměrné stárnutí, zvýšenou porositu povrchu a tím zvýšené opotřebení dezénu.

Parametr valivého odporu se jeví jako zvláště kritický zvláště u elektrických vozíků, kde použitím nevhodné pneumatiky uživatel ztrácí nejen nutností její časté výměny, ale i rychlejším vybíjením baterie vozíku na „ohřev pneumatiky“ s velkým valivým odporem. V konečném důsledku je provoz takto vybavené techniky velmi neefektivní.

Firma Trelleborg věnuje proto velký důraz na školení svých obchodních partnerů, aby doporučili zákazníkovi vhodnou značku - tvrdost pneumatiky dle druhu provozu a povrchu podlahových ploch.

Pro provoz na velmi hladkých zakladačových plochách a v náročných provozech se velmi osvědčila značka Vorwerk Rota, která byla vyvinuta s ohledem na požadavky německých standardů výrobců manipulační techniky, zatímco značka Bergougnan Elite je velmi dobře hodnocena ve smíšených provozech zakladač a venkovní prostory, kde přejezdy na nerovných plochách nejsou výjimkou.

Pro náročné aplikace těžkých zátěží je připravena značka Trelleborg Expert, která nabízí dlouhou životnost a lepší distribuci váhy na plochu použitým širším běhounem.
V letošním roce se na trh dostává i nejnovější technologicky dokonalá Elite XP s lepší životností a minimálním valivým odporem. Tato pneumatika je dnes standardem prvních výbav předních výrobců manipulační techniky a nabízí zlepšenou životnost, lepší stabilitu
a nižší hluk a vibrace oproti konkurenci.

Ekonomická značka Master Solid či ORCA poslouží velmi dobře do středních zátěží a provozu do smíšených ploch a technologicky odlišná americká značka Monarch Soft Shoe má bezkonkurenční reference v provozech oceláren, šrotišť a na jiných těžkých manipulačních plochách.
Firma nezapomíná ani na techniku a provoz tradičně využívající vzdušnicové průmyslové pneumatiky, kde je nabídka opět v řadě heavy duty Trelleborg T900 / těžké provozy - zesílené bočnice pneumatik a hrubý běhoun, tak i ekonomická linie Trelleborg T 800 pro střední a lehké zátěže.
U otázky vzdušnicových pneumatik bychom rádi poukázali na častou praxi podhušťování pneumatik, ať již pro zdání komfortu obsluhy či nedostatečnosti kompresorů. Tato praxe má však za následek snížení nosnosti pneumatik, vede k praskání bočnic pneumatik a ztrátu bezpečnosti obsluhy techniky i nákladu.

Trelleborg rovněž představil novinku radiálních pneu TR900, které dosahují výborných výsledků na rovných plochách s požadavkem na rychlost přejezdů. Zde se tradiční pneu diagonální či superelastik může přehřívat a radiální pneu nabízí vysokou životnost a návratnost investice. Samozřejmě při správném huštění a kontrolou tlaku po čase provozu. K superelastickým pneumatikám se úzce váže i otázka jejich správné montáže - lisování na ráfek vozíku. Každý rok jsme svědky zbytečných nákladů u provozovatelů techniky z titulu nesprávné montáže, pramenící především z neznalosti technologie a dále použitím nesprávných nástrojů.
Naše úsilí směřuje i do této oblasti, všechny naše spolupracující firmy jsou školeny v oblasti servisu a montáže pneumatik. Poskytujeme jim profesionální lisovací nástroje a podporujeme rozvoj sítě lisovacích stanovišť, včetně služeb mobilního lisu a v neposlední řadě i skladové připravenosti.

Manipulační technika je pro většinu firem velkou investicí a je pořizována s vědomím ekonomické návratnosti v příštím provozu.
K takovému provozu chce přispívat i Trelleborg dobrým partnerským vztahem s uživateli
a snahou redukovat náklady u zákazníka optimalizací provozu jeho techniky.

Miroslav Mevald
www.trelleborg.cz