Google překladač: English Deutsch
oznamuje vydání SolidWorks 2008

Společnost SolidWorks Corporation dnes uvedla SolidWorks 2008, nejnovější verzi svého vedoucího 3D CAD softwaru. SolidWorks 2008 přináší nové intuitivní uživatelské rozhraní, působivou 3D grafiku založenou na technologii SWIFT (SolidWorks Inteligent Feature Technology) a množství pokročilých funkcí pro analýzu návrhu. Díky více než 250 vylepšením umožňuje SolidWorks 2008 to, aby se uživatelé soustředili na řešení návrhu a ne na software, s nímž pracují. Díky zpětné vazbě o kvalitě a skutečné vyrobitelnosti také pomáhá při zdokonalování návrhů.

solid.jpg

„Uživatelské rozhraní SolidWorks 2008 je velice příjemné a intuitivnější než v minulosti,“ říká testovací uživatel Josh A. Mings, návrhář interiérů společnosti Executive Aircraft Completions ve městě Tulsa v Oklahomě. „Kromě voleb nabídky máte více možností práce na modelu a v jeho okolí a díky tomu jste mnohem výkonnější. Přepínání mezi dokumenty je mnohem účinnější, protože si jej před vlastním přepnutím můžete prohlédnout. Čím více se SolidWorks 2008 budete pracovat, tím se vám bude zdát lepší.“

Zaměření na návrh, ne na CAD
SolidWorks 2008 představuje nové funkce, které uživatelům umožní ponoření se do vlastních návrhů.

První z těchto funkcí je nové uživatelské prostředí. Intuitivní postup práce předvídá, které nástroje budou uživatelé v kontextu určitého úkolu potřebovat a tudíž jsou velmi rychle k dispozici. Rozhraní podporuje použití interaktivních oken, snižuje pohyb myši, nabízí inovativní uživatelské volby a kontextový výběr příkazů dle úloh. Díky těmto atributům se SolidWorks stává nejsnáze použitelným 3D CAD systémem, který uživatelům umožňuje soustředit se na návrhy a minimalizuje rušivé vlivy při práci.

SWIFT Instant3D, jedna z nových unikátních funkcí využívající technologii SWIFT, umožňuje uživatelům snadnou tvorbu a úpravu prvků 3D modelu prostřednictvím přímé manipulace s úchopovými body. Uživatelé se nemusí zabývat těžko srozumitelnými příkazy, dialogovými okny a zadávat data jako v jiných CAD systémech. „Aktivní řezy“ uživatelům umožňují provádění úprav přetažením hran během prohlížení části modelu.

SWIFT DimXpert automaticky nastavuje geometrické rozměry a tolerance součástí, šetří čas a nabízí expertní informace pro konstrukční tým. Nabízí vizuální zpětnou vazbu o tom, zda byl model řádně popsán a je připraven k výrobě. DimXpert se řídí 3D specifikací ASME Y14.41-2003 a automaticky vytváří pohledy, kóty a tolerance ve 2D výkresech, což je nutné pro pořízení kompletní dokumentace návrhu.

„Použití technologie SWIFT v systému SolidWorks je správná cesta,“ říká Gisela Wilson, ředitelka programu Product, Project, and Portfolio Management ze strojírenské analytické firmy International Data Corporation (IDC). „V této nové verzi je znovu nabídnuto množství nových funkcí návrhu bez toho, že by byli uživatelé zatěžováni množstvím dalších těžce naučitelných složitostí. Kombinace technologie SWIFT a SolidWorks 2008 může mezi různými konstrukčními týmy generovat podstatný rozdíl v době dodání výrobku na trh, kontrole nákladů, spokojenosti uživatelů a v neposlední řadě kvalitě výsledného návrhu.“

Opětovné použití existujících návrhů
Díky opakovanému použití částí existujících návrhů ověřených praxí přináší SolidWorks 2008 uživatelům nové jedinečné způsoby rychlejšího navrhování lepších výrobků.

Funkce klipartu návrhu (Design Clipart) uživatelům umožňuje prohledávání jejich systémů souborů skic, tabulek, obrázků, prvků, pohledů nebo DWG bloků uvnitř existujících návrhů. Jakmile je požadovaná položka nalezena, rozloží funkce klipartu návrhu cílové soubory a uživatelům mohou snadno přetáhnout položky do nových návrhů. Funkce klipartu návrhu tak konstruktérům ušetří hodiny, které denně tráví při hledání už dokončených návrhů. Díky rychlému přístupu do libovolné části souboru DWG bez nutnosti převodu nyní umí systém SolidWorks velmi snadno využít starší data z AutoCADu.

Kromě podpory nativních DWG bloků upozorní SolidWorks 2008 uživatele na změnu odkazovaného DWG bloku. Uživatelé také mohou tyto DWG bloky snadno a nativně upravovat v DWGeditoru pomocí místní nabídky (klepnutí pravým tlačítkem myši na blok).

Konstrukční týmy mohou poprvé díky nové funkci zvané DWGnavigator spravovat všechny své 2D soubory přímo z pracovní plochy systému SolidWorks. DWGnavigator uživatelům nabízí vyhledávání, prohlížení a komprimaci sdílených souborů. Kvůli neomezené kompatibilit‏ě mohou uživatelé své soubory ukládat do formátu libovolné verze AutoCADu nebo AutoCADu LT.

Další jedinečná funkce DriveWorksXpress automaticky vytváří vlastní součásti, sestavy a výkresy založené na předefinovaných pravidlech návrhu, což společnostem umožňuje rychlou a levnou odezvu na potřeby každého zákazníka.

Zlepšování návrhů
SolidWorks 2008 nabízí návrhářským týmům nové výkonné nástroje, které pomáhají při produkci přesných, kvalitních a vyrobitelných návrhů.

Například software COSMOSWorks Design Insight zobrazuje části CAD modelů, které nesou definovaná zatížení, takže konstruktéři mohou operativně přidat nebo ubrat materiál a vyhnout se nákladnému přepracování celého návrhu. Nová funkce DFMXpress systému SolidWorks podporuje vyhodnocení návrhu a označí prvky, které jsou příliš složité, nákladné nebo je nelze vyrobit.

TolAnalyst je výkonný nástroj pro automatické zpracování tolerancí, který pomáhá zabránit skrytým problémům s tolerancemi a funkčností sestav. TolAnalyst pomáhá identifikovat většinu kritických tolerancí a umožňuje jejich změnu. Tím se zabrání vzniku provozních problémů a nutnosti nákladného přepracování celého návrhu. TolAnalyst také snižuje počet únavných ručních výpočtů, které jsou náchylné na chyby, a umožňuje návrh i výrobu funkčních výrobků hned napoprvé.

„Konstruktéři denně používají SolidWorks ke tvorbě výrobků a tudíž jim software musí pomáhat být produktivní a efektivní“ říká John McEleney, CEO ve společnosti SolidWorks. „Kromě výkonných a jedinečných funkcí navrhování využívá SolidWorks 2008 i zkušenosti uživatelů a přispívá tak k realizaci náročných konstrukčních projektů.“

Dostupnost a cena
Systém SolidWorks 2008 je nyní dostupný ve 13 různých jazycích po celém světě od autorizovaných prodejců SolidWorks. Chcete-li získat bližší informace o cenách, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce SolidWorks. Pokud potřebujete najít prodejce ve svém regionu, navštivte webové stránky http://www.solidworks.kom/locateVAR/. Více informací o systému SolidWorks 2008 včetně videoukázek naleznete na webových stránkách www.solidworks.kom/SW2008PR nebo u prodejců SolidWorks.
www.solidworks.com