Google překladač: English Deutsch

Společnost Siemens zmodernizuje v Austrálii spolu se svým lokálním partnerem United Group Rail 60 elektrických nákladních lokomotiv. Celková hodnota zakázky je 150 milionů eur, společnost Siemens, která je hlavním členem konsorcia, získá 85 milionů eur. Modernizaci lokomotiv konsorciu zadala železniční společnost Queensland Rail.

loko_1.jpg

Siemens má na starosti řízení celého projektu a dodávku kompletního elektrického vybavení lokomotiv. Díky modernizaci budou mít lokomotivy vyšší výkon a trakční sílu, současně se zvýší jejich spolehlivost a disponibilita. Zmodernizované lokomotivy mají být využity na přepravu uhlí - zatímco dříve bylo potřeba k tažení vlaku pět jednotek, po modernizaci to budou jenom tři.

Dodávka kompletního elektrického vybavení lokomotivy zahrnuje hnací jednotky, měniče, transformátory, chladicí systémy a elektronické vybavení kabiny strojvedoucího spolu s příslušnými ovládači. Elektrické lokomotivy třídy 31/3200 (25 kV/50 Hz) budou přeměněny ze stejnosměrného na třífázový střídavý pohon. Životnost jednotek se prodlouží o 20 let. Hmotnost šestinápravových lokomotiv vzroste ze 110 na 126 tun, což spolu s osvědčeným protiskluzovým systémem společnosti Siemens zvýší trakční sílu při styku kola s kolejnicí. Maximální provozní rychlost lokomotiv zůstane na 80 km/h.

Dodávka první zmodernizované lokomotivy je naplánována na březen 2007, každý rok bude dodáno maximálně 20 jednotek. Projekt bude ukončen v prosinci 2010. Práce na lokomotivách budou realizovány v Austrálii: přípravné práce ve městě Townsville, konečná montáž pak v Newcastlu, kde se nacházejí závody jednoho ze členů konsorcia, společnosti United Group Rail.

Nákladní lokomotivy budou jezdit ve východní části Austrálie, kde se nachází řada uhelných dolů. Tyto doly jsou vzdáleny 200 až 300 kilometrů od pobřežních přístavů, kde se uhlí nakládá na zámořské lodě. Vlak s uhlím se většinou skládá ze 120 vagonů a váží okolo 13.000 tun.

Siemens již získal od společnosti Queensland Rail v roce 2003 zakázku na modernizaci tří prototypů lokomotiv třídy 31/32. Tyto jednotky budou dokončeny a předány do provozu v březnu letošního roku.
www.siemens.cz