Google překladač: English Deutsch
řešení pro zvýšení bezpečnosti práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících je v posledních letech stále diskutovanějším tématem nejen na úrovni podniků, ale i na půdě Evropského parlamentu. V rámci celoevropské kampaně se v Praze koncem listopadu konala mezinárodní konference „Bezpečnost a zdraví při práci v malých a středních podnicích“, které se aktivně zúčastnili také zástupci společnosti Schneider Electric.

ilustracnifoto1.jpg

Nadnárodní koncern Schneider Electric již řadu let vyvíjí a nabízí produkty a řešení, sloužící k ochraně zdraví, a to zejména v průmyslových provozech. Jedná se zejména o bezpečnostní prvky Preventa, zajišťující dialog člověka se strojem. Patří k nim například ovládače nouzového zastavení, obouruční ovládací zařízení, potvrzovací spínače či bezpečnostní nožní spínače.

„Bezpečnostní prvky Preventa patří k nejmodernějším produktům v oblasti ochrany zdraví. Jejich výhodou je jednoduchá aplikace a zejména maximální spolehlivost,“ uvedl Antonín Zajíček, produktový manažer a specialista na bezpečnost strojů společnosti Schneider Electric. Ta kromě vlastních produktů nabízí firmám také další služby, související s bezpečností na pracovišti:

o hodnocení bezpečnostních rizik provozovaných strojních zařízení dle ČSN 1050
o vypracování projektu na dodatečné zvýšení bezpečnosti provozovaných strojních zařízení za účelem splnění minimálních požadavků na bezpečný provoz dle platného NV ČR 378/2001 Sb.o provedení úprav provozovaných strojních zařízení.

Právě své nejnovější produkty a služby prezentovala společnost Schneider Electric i na pražské konferenci, kterou pod záštitou české vlády pořádala Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení pro ochranu proti pracovním úrazům a nemocem z povolání. Podle jejích údajů dosahují v členských zemích Evropské unie roční náhrady škod za pracovní úrazy kolem 20 miliard eur. Také proto se EU ve své nejnovější strategii zavázala do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25 procent.
www.schneider-electric.cz