Google překladač: English Deutsch

Navzdory hospodářské recesi, která obzvlášť postihla ocelářský průmysl, POLDI úspěšně dokončila stavbu, do které investovala zhruba 30 milionů EUR (přibližně tři čtvrtě miliardy korun). Stavba byla zahájena začátkem roku 2008 na místě původních válcoven. „Rozhodnutí postavit novou kovárnu předcházela detailní analýza trhu, která ukázala největší potenciál růstu trhu právě ve větších rozměrech tyčové oceli. Další potenciál je ve výrobě výkovků,“ uvedl k rozhodnutí postavit zcela nový provoz ředitel POLDI Hütte s.r.o, Vladimir Živičnjak. „Právě v době hospodářské krize je nutné podporovat konkurenční výhody firmy. Tato nová kovárna a optimální rozmístění jednotlivých zařízení nám je poskytne,“ doplnil Vladimir Živičnjak.

Unikátnost nového provozu spočívá ve velikosti výkovku a rychlosti zpracování. Kovárna dokáže vykovat ingoty o hmotnosti až 60 tun při průměru nad 1000 mm a o délce 12 m. Tyto výrobky budou směřovat především do náročných průmyslových oborů – elektrárny, těžké strojírenství (loďařství), automobilový i letecký průmysl. Propracovaná logistika celého průběhu výroby umožní zkrátit výrobu ze současných tří měsíců až na tři týdny.

Nová kovárna umožní zvýšit kapacitu ocelárny ze současných 40 tis. tun oceli ročně na 90 tis. tun. „Nových pracovních míst vznikne asi dvacet,“ uvedl Vladimir Živičnjak, „většinu zaměstnanců z provozů přeškolíme respektive jim poskytneme možnost se rekvalifikovat, “ doplnil Živičnjak.

Generálním dodavatelem stavby je italská společnost STG Group, která má dlouholeté zkušenosti se stavbou oceláren. Budovu haly o celkové ploše 11.000 m2 postavila společnost Kleineidman s.r.o. z českého Javorníka. Srdcem nového provozu je nový kovací soubor, který disponuje lisem s kovací silou 4 000 tun, dvěma manipulátory, čtyřmi ohřívacími pecemi a dvěma pecemi žíhacími.