Google překladač: English Deutsch

Hostomická firma, zaměřená zejména na vzduchotechniku, chladicí a vytápěcí systémy, zakončila svou restrukturalizaci sázkou na současnou architekturu, další expanzí na zahraniční trhy a posílením oddělení vývoje a výzkumu. 4 330 čtverečních metrů výrobní plochy a 2 070 čtverečních metrů administrativního a sociálního zázemí.

mandik_hala_noc_mensi2.jpg

Takové jsou základní parametry nového areálu společnosti Mandík, který bude v pondělí 11. září v 09.30 hod. slavnostně otevřen za účasti prezidenta České republiky, profesora Václava Klause, s doprovodem, majitele společnosti Vlastimila Mandíka a dalších čelných představitelů města a Středočeského kraje.

Na podobě i funkci nového areálu se podíleli ateliér Qarta (Corso Karlín či Machine House), studio Spektra Beroun a architekt Roman Koucký (hmotové řešení). Otevřením komplexu dochází k završení několikaleté restrukturalizace společnosti Mandík. Během této doby byla utlumena činnost divizí ocelových konstrukcí (dodávky pro Hotel Hilton, Vinohradský pavilon, Slovanský dům Linde Beroun, Valeo Žebrák a mnoho dalších.) a bateriových nosičů, aby došlo k posílení divizí vzduchotechniky, vytápění a protipožárních systémů.

Vysoce sofistikovaná činnost fy. Mandík, spojená s výzkumem a vývojem, má značné nároky na prostor, na jeho parametry i strojové zařízení. S nimi se musela vypořádat i společnost Harmonie Group, a.s., která byla developerem nového komplexu v Hostomicích. Objekt má namátkou speciální nosnou ocelovou konstrukci – statici i výrobci byli vyzkoušení ze spolupráce s fy. Mandík.

Areál je záměrně orientován k severu (v létě nebude potřeba nadměrný výkon chlazení), světlíky a celkově vysoká míra prosklení zaručují kvalitní, přirozené oslunění. Nedochází k přehřívání prostor, neboť se slunce nemůže opírat do prosklených ploch. Topení i klimatizace jsou na nejvyšší možné úrovni; byl instalován dokonalý systém monitorování spotřeby energie (v noci se provětrává, přes den jen částečně přitápí).

Usazení areálu do prostoru nahrává další možnosti expanze. Promyšlený konstrukční model umožňuje plynulé rozšiřování provozu flexibilní, časově nenáročnou a vysoké jakostní standardy splňující výstavbou nových hal. Časem lze až zdvojnásobit kapacitu. Firma Mandík nyní zaměstnává zhruba 170 osob.

K výlučným znakům společnosti Mandík patří téměř 100% reinvestice zisku zpět do firmy, včetně vývoje a výzkumu. Už před čtyřmi lety padlo rozhodnutí vyvinout vlastní klimatizační jednotku. Byli přijati noví vývojáři, kteří na úkolu začali intenzivně pracovat. Systém dostal jméno Pecín, mnohem podstatnější však bylo vyvinutí vlastního výměníku na spalování plynu. Jednotka dosahuje účinnosti spalování přes 93 %, což odborná veřejnost vnímá jako výjimečný výsledek. K přednostem Pecínu patří i stavebnicový systém, kdy se dá jednotka sestavit až na místě určení. Vyhovuje proto např. u starších objektů či v husté zástavbě, kam by za jiných okolností bylo nutné jeřábem instalovat klasické, již sestavené jednotky.

Prefabrikovaný systém rovněž snižuje časové i konstrukční (a tudíž také finanční) nároky na instalaci. Poprvé byl systém Pecín s úspěchem vyzkoušen v Rusku, kde obstál – instalován v několika obchodních domech a továrnách – i v extrémních klimatických podmínkách až - 40 stupňů Celsia.

„Naše společnost vsadila ve vývoji a výrobě na kvalitní inženýry nejen z České republiky, ale rovněž z východní Evropy. Velmi se osvědčili například inženýři z Ukrajiny. Tito odborníci bez problému pracují na důležitých místech ve výrobě, obchodě a i vývoji. Jsou výborní,“ říká člen představenstva společnosti Mandík, ing. Viktor Čechura.
www.harmoniegroup.cz