Google překladač: English Deutsch

Ve dnech 4. a 5. dubna 2007 se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava v Ostravě-Porubě bude konat mezinárodní konference s názvem Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin. Konference je určena pro: Těžební organizace v oblasti nerudních surovin a uhlí, Zpracovatele stavebních a nerudních surovin, Organizace zabývající se využitím surovin a odpadů, Výrobce těžebních a úpravnických strojů a zařízení, Výrobce zařízení pro automatizaci těžebních a úpravnických celků, Výzkumné ústavy, Univerzity, Státní správu.

foto3.jpg

Tématické zaměření konference:
· Těžba a úprava stavebního kamene pro výrobu drceného kameniva a surovin pro cementárny a vápenky
· Těžba a úprava štěrkopísků a písků, dotěžování zvodnělých ložisek
· Těžba a zpracování kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
· Těžba a úprava keramických, sklářských, cihlářských a ostatních surovin
· Možnosti využití doprovodných surovin při těžbě uhelných ložisek
· Požadavky a optimalizace strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin
· Bezpečnost práce při povrchové těžbě a úpravě nerudních surovin
· Legislativní otázky a podnikatelské aktivity v oblasti nerudních surovin
· Ekonomické aspekty těžby a úpravy surovin
· Využití a recyklace odpadů z těžby, úpravy a zpracování surovin, recyklace stavebních odpadů
· Vliv těžby nerudních surovin na pracovní a životní prostředí, rekultivace
· Průzkum a využití stávajících a perspektivních ložisek
· Projekční činnost, geodetické, geologické, geofyzikální, geomechanické, laboratorní práce a zkušebnictví, modelování, vizualizace a logistika
· Výzkum, vývoj, výchova a vzdělávání v oblasti těžby a úpravy
Více informací poskytne: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript