Google překladač: English Deutsch

Možnosti využití sluneční energie
Energie, kterou Země přijímá ze slunce je jednou ze základních podmínek vzniku a vývoje života. Když dnes mluvíme o využití sluneční energie, nejedná se o žádnou novinku, jen se zdokonalují systémy pro lepší zachycení a využití této energie. Je dobré mít na paměti, že slunce nám poskytuje nejen přímé záření, které dovedeme zpravidla lépe zpracovat, ale také rozptýlené světlo, k jehož lepšímu využití směřují současné trendy.
Sluneční energii můžeme transformovat buď přímo v teplo (fototermální přeměna) anebo v elektřinu (fotovoltaická přeměna). Tradiční fototermální systémy se uplatňují při vyhřívání interiérů pomocí prosklených zimních zahrad nebo tzv. Trombeho stěn. V oblastech s výrazným podílem přímého záření v průběhu celého roku jsou masově rozšířené systémy pro ohřev teplé vody, ať už pro přímé využití, nebo jako média pro přitápění budov.
Naproti tomu fotovoltaika, zaznamenávající dnes obrovský rozmach, získává ze slunečního záření elektrickou energii, která se dá dobře uchovávat i transportovat a slouží tak nejen ke zvýšení pohodlí majitele zařízení, ale stává se zejména obchodním artiklem.

Boom fotovoltaických elektráren v ČR
V České republice bez ohledu na ekonomickou recesi solárních elektráren stále přibývá, zároveň se zvyšují i instalované výkony. Podle statistik Energetického regulačního úřadu byla v ČR během prvních sedmi měsíců roku 2009 instalována fotovoltaická zařízení o celkovém výkonu 84 megawattů a uděleno 2 000 licencí pro podnikání v tomto oboru, z toho 19 pro projekty větší než 1 MWp. Výkon 180 elektráren převyšuje 30 kWp. Pro srovnání uveďme, že za celý předcházející rok 2008 byl úhrnný výkon všech instalovaných zařízení 54 megawattů.

Státní podpora solárních zařízení
Zřízení solární elektrárny představuje dnes u nás výhodnou investici, jejíž návratnost je garantovaná státem. Provozovatel tak získá spolehlivý zdroj příjmů z produkování čisté energie a stát díky tomu naplňuje zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů v rozvodné síti, k němuž se zavázal. Pro podporu podnikání v tomto oboru zavedla Česká republika dva mechanismy, které se v různých modifikacích již dříve osvědčily v jiných evropských zemích, jedná se o garantované pevné výkupní ceny elektřiny a o zelené bonusy.

Výkupní ceny
Ze zákona č. 180/05 Sb. vyplývá státu povinnost připojit fotovoltaický systém do přenosové soustavy a vykoupit veškerou vyrobenou elektřinu, na kterou se vztahuje podpora. Pro každý rok je určena Energetickým regulačním úřadem pevná výkupní cena, takže z každého zařízení, připojeného a zprovozněného v daném roce bude stát vykupovat elektřinu po 20 let za tuto garantovanou cenu, která nemůže klesnout, naopak se bude navyšovat o tzv průmyslovou inflaci (cenový index průmyslové výroby, PPI). Ze zařízení spuštěných v roce 2007 se prodává energie státu za stálou cenu 13, 46 Kč/kWh. V roce 2009 je tato sazba nastavena na 12, 89 Kč/kWh. Za těchto podmínek je předpokládaná návratnost investice do fotovoltaického zařízení 8 let.

Zelené bonusy
Využití zelených bonusů je určené pro producenty elektřiny, kteří spotřebovávají veškerou vyrobenou elektřinu pro vlastní potřebu a přes jejich fakturační elektroměr nepřeteče žádný vyrobený přebytek elektřiny do veřejné sítě. Takovými subjekty jsou například komerční a průmyslové areály s vysokou spotřebou energie. Podle množství vlastní spotřebované elektřiny získává od provozovatele distribuční soustavy prémii čili tzv. zelený bonus. Výše bonusu je stanovována Regulačním úřadem a je nastavena tak, aby výrobce získal za jednotku vyrobené a spotřebované elektřiny mírně vyšší částku než v systému pevných výkupních cen. Dle legislativy nelze podporu formou zeleného bonusu a formou výkupní ceny kombinovat.

Související legislativa

Zásadní důležitost pro podnikání v oblasti výroby "zelené energie" má Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů číslo 180/2005 Sb. Mezi další důležité právní normy patří Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997), Směrnice 2001/77/EC. Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. 9. 2001 "o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu" a vyhláška č. 475/2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news