Google překladač: English Deutsch

Přes 100 hostů oslavovalo společně s firmou Jungheinrich AG oficielní otevření logistického centra náhradních dílů pro střední a východní Evropu (MOE) v Bratislavě (Slovensko). Velkými nůžkami přestřihnul p. Dirk Schulz, vedoucí servisu zákazníků koncernu Jungheinrich, společně s Dr. Michaelem Müller-Wünschem, Managerem logistického dodavatele CEVA symbolickou pásku k novému skladu. Zkušební provoz probíhá již od září 2007 – po necelých 6 měsících, věnovaným plánování a implementaci. Firma CEVA je vedle plánování a implementace z pověření firmy Jungheinrich také provozovatelem skladu v Bratislavě.

JH-Bratislava-a-11-07.jpg

Nové centrum náhradních dílů doplňuje stávající zásobovací centra v Norderstedtu a Lahru (obě v Německu). Již několik let zajišťuje Jungheinrich ve spolupráci s externími partnery z těchto skladů přímé zásobování zákazníků a vlastních techniků v téměř všech evropských zemích přes noc. To znamená, že technici Jungheinrich, kteří objednají předcházející den náhradní díly, mají tyto díly ráno prostřednictvím zásobovací služby In-night ve svých servisních vozidlech. Zásobování východoevropských zemí (kromě ČR) probíhalo doposud z obou německých skladů a trvalo zpravidla o 24 hodin déle, než v západní Evropě a ČR. Prostřednictvím nového skladu v Bratislavě mohou servisní technici Jungheinrich ve střední a východní Evropě využívat dodávek náhradních dílů následující noci po objednávce. V České republice se tím prodloužila možnost objednávání náhradních dílů z třinácté hodiny na sedmnáctou hodinu.
„Vynikající servis je pro naše zákazníky stále důležitější – díky novým skladům je možno dále minimalizovat doby výpadků u našich zákazníků“, zdůrazňuje Dirk Schulz.
Sklady náhradních dílů v Norderstedtu, Lahru a Bratislavě podléhají jednotnému vedení a centrálnímu plánování, zásobování a elektronickému zpracování dat z servisní centrály firmy Jungheinrich. Kompletní správa zakázek je prováděna v systému SAP, nasazenému u firmy Jungheinrich. Systém převádí zakázky a dodací listy ihned do vlastního skladového systému firmy CEVA. V logistických centrech jsou náhradní díly vychystávány, baleny a expedovány.
V Bratislavě je na 1500 m2 skladovací plochy k dispozici 450 paletových míst a cca 13000 míst pro malé díly. Cca 15 pracovníku firmy CEVA v novém skladu připraví denně k expedici průměrně 320 zakázek s cca 820 pozicemi. To odpovídá celkovému dennímu objemu náhradních dílů 1,7 t. Je třeba počítat s rychlým nárůstem, daným dynamikou východoevropských trhů. Cílem je vysoká disponibilita náhradních dílů a 99,8 % přesnost expedice. Z důvodu silného kolísání potřeby náhradních dílů během dne nebyla realizována rozsáhlejší automatizace. „Prostřednictvím zvýšení počtu pracovníků můžeme lépe reagovat na špičky v objemu požadavků, přicházející obvykle před obědem a cca od 14 hodin. Automatizované řešení by bylo pro průměrný objem zakázek předimenzované a dosažení potřebné flexibility by bylo velmi nákladné“, zdůvodňuje Dirk Schulz toto rozhodnutí.
Firma Jungheinrich pracuje při zásobování servisních techniků s vratnými obaly náhradních dílů, šetřícími životní prostředí a zdroje. Je požadována opakovatelnost použití obalů mezi 75 a 80 % ze všech dodávek náhradních dílů.
Firma Jungheinrich patří celosvětově k vedoucím firmám v oblasti vozíků, skladové techniky a techniky materiálových toků. Firma Jungheinrich se stala výrobcem, poskytujícím logistické služby a nabízí svým zákazníkům rozsáhlý výrobní program vysokozdvižných vozíků, regálových systémů a služeb pro kompletní intralogistiku. Akcie Jungheinrich jsou obchodovány na všech evropských burzách.
www.jungheinrich.cz