Google překladač: English Deutsch

Od 3. do 5. května probíhal v Brně osmý ročník mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky Idet. Špičkové technologie na něm představilo 288 firem z 26 zemí celého světa. Největší expozici od začátku tohoto odborného veletrhu v roce 1993 měla Armáda ČR v pavilonu „Z“, která se poprvé představila jako plně profesionální. Branami brněnského výstaviště prošlo během prvních dvou dnů 18 198 návštěvníků, což je o pět tisíc více než v roce 2003.

idet.gif

Svou oficiální účast rozšířili významní členové NATO, například Německo, USA, Velká Británie, ale též Izrael a Švédsko. Na rozdíl od minulého ročníku se Idetu jako vystavovatelé zúčastnili zástupci Argentiny, Indie, Nizozemí, Řecka, Ukrajiny a Spojených arabských emirátů. Polovinu vystavovatelů tvořili zahraniční účastníci, největší plochy si pronajaly polský Bumar, dále izraelská firma Rafael a německý Diehl VA. Slavnostního zahájení se zúčastnili členové vlády, ministr obrany Karel Kühnl, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, ministr vnitra František Bublan a náčelník generálního štábu AČR generálporučík Pavel Štefka. Cílem veletrhu bylo zprostředkovat kontakty na modernizaci armád a navázat novou spolupráci. Doprovodný program obsahoval celkem jedenáct akcí, stěžejní byla konference CATE složená z osmi dílčích konferencí a seminářů zaměřených na zvládání krizí, zbraňové systémy, bezpečnost a ochranu utajovaných skutečností, ochranu vojsk atd. Součástí programu byly i prezentace AČR na polygonu a předváděcí dráze. Po skončení Idetu byly pro veřejnost určeny Dny armády na Moravě, které se uskutečnily na brněnském výstavišti v pavilonu „Z“ a na přilehlých plochách.