Google překladač: English Deutsch

Škoda Auto je první českou společností, která využívá výhod programu Právo domácího použití. V rámci nově uzavřené licenční smlouvy mezi společnostmi Microsoft a Škoda Auto mohou zaměstnanci automobilky využívat aplikace sady Microsoft Office také na svých domácích počítačích. Program Právo domácího použití (Home Use Program – HUP) je k dispozici u několika licenčních programů společnosti Microsoft doplněných o službu Microsoft Software Assurance. Tuto službu využívá také společnost Škoda Auto.

win_2_1.jpg

Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům možnost bezplatně používat aplikace sady Microsoft Office v rámci zaměstnaneckých výhod. V průběhu měsíční nabídky si instalační média se sadou Microsoft Office Professional objednalo téměř tisíc zaměstnanců. Vzhledem k mezinárodnímu prostředí Škoda Auto si uživatelé mohli zvolit jazykovou verzi softwaru, která odpovídá jejich požadavkům. Program HUP je k dispozici také pro další velké zákazníky společnosti Microsoft. Celkový počet zaměstnanců v České republice, kteří takto mohou získat bezplatný přístup k sadě Microsoft Office, je odhadován na více než 70 000. Podrobnější informace o programu Právo domácího použití (HUP) naleznete na stránce http://www.microsoft.com/cze/licence/Programy/sa/produktivita/pravo_domaciho_pouziti.mspx.