Google překladač: English Deutsch

Sklářské svítání - jedna z nejvýznamnějších odborných diskusí v oboru sklářství a bižuterie organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - přilákalo více než šest desítek zástupců firem a středních i vysokých škol. Akce uspořádané již počtvrté v atraktivních prostorách muzea se letos zúčastnili i zástupci státní a veřejné správy, zejména náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, zástupkyně MŠMT, radní Libereckého kraje či náměstek primátora Jablonce nad Nisou.

sklari


„Akce se koná v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání a zaměřila se na to, čím firmy a školy dokážou být konkurenceschopné. Součástí diskuse bylo však i definování problémů," uvedla generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová. „Vnímáme a snažíme se řešit problémy, na které firmy z oblasti sklářského, keramického a bižuterního průmyslu dlouhodobě poukazují. V první řadě jde o přetrvávající problémy s nedostatkem kvalitní kvalifikované pracovní síly, ať již na úrovni absolventů středních odborných škol či na úrovni odborně zaměřených absolventů škol vysokých. Právě do tohoto rámce zapadají aktivity Svazu při prosazování změn ve vzdělávacím systému či projekt sektorových dohod," uvedla Dagmar Kuchtová.
Zvyšující se nedostatek pracovníků je dán oživením sklářského průmyslu, který se v roce 2010 odrazil ode dna. Jen v loňském roce se jeho produkce meziročně zvýšila o 7,4 procenta. Od roku 2010 také výrazně stoupl počet pracovníků ze 14 tisíc na více než 18,5 tisíce lidí. Výrazný byl v posledních letech také nárůst mezd, který ve výrobě plochých skel přesáhl 31 tisíc korun a ve výrobě obalového skla téměř 29,5 tisíce korun. Jak zaznělo od řady diskutujících, v současnosti se stále výrazněji zvyšuje poptávka po nových pracovnících. „Firmy i v letošním roce předpokládají mírný nárůst tržeb," uvedl k tomu tajemník Asociace sklářského a keramického průmyslu Marek Novák.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický v diskusi poukázal na možnosti daňových odpisů pro firmy, které využívají stáže studentů nebo nakupují pro školy technické vybavení. Připomněl i to, že v minulém programovacím období sklářské firmy využily evropské dotace v objemu jedné miliardy korun. Současně poukázal i na investiční pobídky. „Ministerstvo průmyslu a obchodu bude pokračovat v nabídce investičních pobídek, které v oblasti sklářského a keramického průmyslu v minulém období využili jak domácí, tak i zahraniční investoři. V rámci programů, jimiž MPO podporuje aplikovaný výzkum, chceme bonifikovat projekty spolupráce firem a tuzemských vysokých škol," uvedl Eduard Muřický.
Na spolupráci muzeí, firem a škol poukázala náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková. „Rádi bychom na ministerstvu kultury nadále rozvíjeli se zástupci zaměstnavatelů společné aktivity ve využívání potenciálu námi řízených ‚paměťových' institucí typu muzeí při propagaci a marketingu současné výroby ve všech odvětvích
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
kreativního průmyslu. Mezi ty na předním místě řadíme právě sklářský, keramický a bižuterní průmysl," uvedla.
Zástupci firem a škol se shodli v tom, že „receptem" na konkurenceschopnost jsou inovace a kvalitní pracovníci. „Inovace jsou cestou, která nám umožňuje předčít konkurenci. Je to třeba zaleštěné sklo, vypadající jako ručně zpracované," uvedl například zástupce Crystalexu Nový Bor Petr Kaplánek. Současně upozornil na prohlubující se nedostatek pracovníků.
Zástupci středních a vysokých škol zmínili povzbudivou zprávu, podle níž nejen že se zastavil propad zájmu o sklářské obory, ale zájem o studium se dokonce začíná zvedat. Díky tomu se otevírají i nové sklářské obory. „Po třech letech se nám podařilo naplnit obor rytí skla," uvedl Jiří Janás z Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor. Přesto školy zdaleka nedokážou naplňovat poptávku firem po pracovnících. „Snažíme se inovovat a držet krok s vývojem. Běžně využíváme 3D tiskáren a další moderní techniku ve výuce," uvedla ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Martina Picko Baumannová s poukazem na rostoucí poptávku firem. Stejný názor vyjádřil i ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov
Jeden z diskusních bloků se věnoval designu a jeho využívání sklářskými firmami. Z diskuse vyplynulo, že firmy nejen že podceňují marketingovou stránku věci, ale v řadě případů nejsou schopny dostatečně reagovat na potřeby trhu z hlediska designu. „Nejen designéři musí naslouchat firmám, ale i výrobci designérům," uvedl designér Jakub Janďourek, zastupující DECHEM studio, které keto s zvítězilo v soutěži Czech Grand Design.
K příležitosti Sklářského svítání muzeum otevřelo návštěvníkům své expozice zdarma. Této nabídky využilo přes sto zájemců o krásy českého skla a bižuterie.
SP ČR připravil jako doprovodnou akci Sklářského svítání čtyři odborné exkurze pro žáky středních škol Libereckého kraje se sklářským zaměřením. Do prostředí výroby se 20. října pojedou podívat žáci Střední uměleckoprůmyslové školy z Železného Brodu, Střední uměleckoprůmyslové školy z Kamenického Šenova, Střední školy řemesel a služeb z Jablonce nad Nisou a Vyšší odborné školy sklářské a střední školy z Nového Boru. V rámci exkurze navštíví nejprve Technickou univerzitu v Liberci, kde jsou pro ně připraveny prohlídky Katedry sklářských strojů a robotiky a Katedry designu. Následně každá škola pokračuje na odbornou exkurzi do firmy. Žáky přivítají společnosti Modus s.r.o. v České Lípě, Bohemia Crystal a.s. v Poděbradech a společnosti Preciosa Ornela a.s. a Preciosa – Lustry a.s., které jsou součástí skupiny Preciosa Group.
Pátý ročník Sklářského svítání se by se měl konat příští rok na podzim v rámci mezinárodní konference.
Sklářské svítání 2015 – přehled vystupujících
Ing. Milada Valečková, ředitelka, Muzeum skla a bižuterie
Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Marta Stará, vedoucí oddělení, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Alena Losová, radní, Liberecký kraj
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek primátora, statutární město Jablonec nad Nisou
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, ředitelka, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jablonec nad Nisou
Původně řemeslná škola, zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelování byla založena již roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se bižuterního průmyslu. Během historického vývoje se zaměření rozšířilo až do dnešní podoby, která žákům nabízí široký výběr oborů a zaměření. Mezi ně patří: Grafické a plastické rytí kovů, Kov a šperk, Design bižuterie a módního doplňku a Grafický design. Roku 1995 byla založena Vyšší odborná škola, která nabízí studentům obor Ražená medaile a mince.
doc. MgA. Pavel Kopřiva, Ph.D., ředitel, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově je nejstarší sklářskou školou na světě. Byla založena roku 1856 a od té doby vzdělává v oblasti designu skla, svítidel a uměleckého řemesla. Škola patří mezi tradiční vzdělávací instituce s vysokými výtvarnými nároky. Při studiu je kladen důraz na spojení klasických technik s novými počítačovými technologiemi. V současnosti škola vzdělává mladé sklářské výtvarníky a designéry v zaměření - Broušení skla, Rytí skla, Malování skla a Design světelných objektů. Nově je zaveden obor Užitá malba, do kterého nastoupili první žáci, kteří studují klasické i moderní malířské techniky. V dalších letech studia se budou vzdělávat v oblasti vitráže a mozaiky.
Od roku 2005 je zařazena v sítí škol pod patronací organizace UNESCO.
Mgr. Jiří Janás, zástupce ředitelky, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor oslavuje v letošním roce, právě při příležitosti IGS 2015, 145 let své existence. Jako jediná sklářská škola Libereckého kraje sdružuje pod jednou střechou sklářské vzdělání všech stupňů – sklářské řemeslníky v tříletých učebních oborech s výučním listem, žáky maturitních uměleckých oborů Výtvarné zpracování skla a Uměleckořemeslné zpracování skla a studenty Vyšší odborné školy sklářské oboru Tvorba uměleckého skla. Současná podoba školy je dána jednak historicky tradičními sklářskými obory zaměřenými na výrobu skla, malování, rytí, broušení skla, umělecké vitráže a výrobu sklářských forem, jednak novým uměleckým maturitním oborem Design interiéru.
MgA. Milan Krajíček, zástupce ředitele, Akademie – Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Vznik původní sklářské školy byl úzce spojen s výstavbou nového sklářského závodu ve Světlé nad Sázavou na konci 60. let 20. století. Původně škola připravovala pouze brusiče a skláře v tříletých učebních oborech. V současné době má škola 100 zaměstnanců a vzdělává na 600 studentů v pěti úrovních studia a v různých materiálech. Kromě sklářských oborů se zde vyučuje zpracování keramiky, kovů, kamene a dřeva. Významný počet studentů se zabývá designem průmyslovým, interiérovým, ale i výtvarným zpracováním jednotlivých výše zmíněných materiálů. Škola pravidelně pořádá výstavy prací mladých výtvarníků, zajišťuje výměnné stáže, plenéry, spolupracuje s vysokými školami i firmami.
prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Centrum kompetencie pre výskum skla VILA
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně byla založená v roce 1997, patří mezi nejmladší univerzity ve
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
Slovenské republice. Centrum skla Vitrum Laugaricio (VILA) je společným pracovištěm Ústavu anorganické chemie Slovenské akademie věd, Trenčianské univerzity A. Dubčeka a Fakulty chemické a potravinářské technologie STU. Centrum v rámci Slovenska dosahuje špičkové výsledky v oblasti výzkumu a vývoje pokročilých nekovových anorganických materiálů, zejména skla a keramiky.
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Katedra sklářských strojů a robotiky
Katedra zajišťuje výuku v zaměření " Sklářské stroje a robotika " a má tak úzké zaměření na sklářský průmysl, což umožňuje výraznou specializaci a zároveň se věnuje široké aplikaci automatizace a robotizace v průmyslu. Může tak svým studentům nabídnout maximum uplatnění v průmyslové praxi. Katedra dále zajišťuje výuku v základním studiu a podílí se na základním i aplikovaném výzkumu. Aktivně spolupracuje s nejvýznamnějšími podniky sklářského průmyslu jako je AGC FLAT GLASS CZECH Teplice, AGC AUTOMOTIVE CZECH Chudeřice, PRECIOSA Jablonec nad Nisou, SKLOPAN Liberec, SKLOSTROJ TURNOV CZ Turnov atd.
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., vedoucí Centra materiálů a nanotechnologií, Univerzita Pardubice, Fakulta
chemicko-technologická
Prezentuje směr výzkumu a možnosti získání magisterského a doktorského vzdělání v oblasti syntézy, charakterizace a aplikací netradičních skel (chalkogenidová skla, fosfátová a borofosfátová skla) na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zejména v posledních letech značně roste zájem o tyto materiály, které mají silný aplikační potenciál v infračervené optice, fotonice, optoelektronice atd. Výzkum těchto druhů skel má na FCHT dlouholetou tradici, nově se jimi bude zabývat i tým pracovníků z Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT). Toto centrum zahájilo činnost 1. 10 2015.
prof. Ing. Aleš Helebrant CSc, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha se do výuky a vědy spojené se sklem zapojují především dvě pracoviště: Ústav skla a keramiky a Laboratoř anorganických materiálů (společné pracoviště VŠCHT Praha a Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR). ÚSK a LAM zajišťují v rámci FCHT bakalářské (Bc), magisterské (Ing.) i doktorské programy (Ph.D.) zaměřené na chemii a technologii anorganických materiálů.
Ivan Zaykov MBA, Manažer rozvoje trhu, AGC Flat Glass Czech, Teplice
Společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group se sídlem v Teplicích je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Ve svých 5 severočeských sklárnách vyrábí ploché sklo pro stavebnictví a automobilový průmysl, které dále opracovává prostřednictvím sítě českých, slovenských a polských zpracovatelských závodů AGC.
Ing. Jaroslav Turnhöfer, ředitel, Ajeto spol. s.r.o., Lindava
Sklárna AJETO v Lindavě se od svého otevření stala místem, kde se schází světoví sklářští umělci a designéři, architekti, umělci, herci, módní návrháři, filmaři a další tvůrčí osobnosti opravdu ze všech světadílů. Vysoká kvalita práce zdejších sklářských mistrů, jejich řemeslná úroveň a v neposlední řadě i schopnost mezinárodní komunikace pak ze sklárny Ajeto vytvořily světově unikátní místo. Za dobu své činnosti se sklárna podílela na tvorbě řady projektů českých i mezinárodních. Sklářské unikáty z Lindavy se už dostaly do rodin mnoha českých i světových umělců a celebrit, řady státnických a panovnických budov a také do veletržních stánků a návštěvních prostor významných nadnárodních
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
společností.
Jiří Valenta, marketingový ředitel, Bohemia Machine, Světlá nad Sázavou
Nová moderní sklárna ve Světlé nad Sázavou, která zahájila výrobu v roce 2012, vyrábí unikátní výrobky z pravého českého křišťálu podle designů předních renomovaných českých a zahraničních výtvarníků a při svých inovacích využívá talentu studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Všechny BOMMA výrobky jsou vyrobeny ručně a dekorovány precizními brusy pomocí nejmodernější robotické brousící technologie vyvinuté právě firmou Bohemia Machine. V produktech se tak snoubí tradice výroby broušeného křišťálu se současným nekonvenčním přístupem mladé české výtvarné školy pod odborným dohledem uměleckých ředitelů Bomma, Studia Olgoj Chorchoj
Ing. Petr Kaplánek, marketingový manažer, Crystalex, Nový Bor
Crystalex CZ s.r.o. je největším českým výrobcem nápojového skla. Vyrábí kalíšky, odlivky, decantery – ale také vázy a mísy. Část produkce je dekorována různými dekoračními technikami. Více než 90 % výroby se vyváží, a to do více než 60 zemí celého světa.

Ing. Martin Šikola, ředitel projektů a vývoje, LASVIT, Nový Bor
Sklářská a designérská společnost LASVIT se proslavila unikátními skleněnými plastikami a svítidly, která dodává do celého světa. Elegantně spojuje tradiční české sklářské umění s moderními technologiemi a designy. Firma spolupracuje s předními světovými i českými designéry. Projekty LASVITu lze najít napříč celým světem, od evropských metropolí, jako jsou Londýn, Paříž a Praha, přes Moskvu, Los Angeles, Melbourne, Hong Kong, Singapur až po Dubaj. Nově jsou designová kolekcová svítidla k dostání v nejslavnějším obchodním domě na světě v londýnském Harrods. Skleněné plastiky od LASVITu nově zdobí i centrum Prahy, ve Florentinu nebo Tančícím domě.
Ing. Andrea Kroupová MBA, Brand Manager, Preciosa Group, Jablonec nad Nisou
Od Japonska, přes Emiráty i Afriku až po Brazílii lidé obdivují půvaby třpytivého křišťálu, precizních drahokamů, majestátních lustrů, dokonalých perliček i jedinečných skleněných zátek z Preciosy. Každý střípek této křehké nádhery se rodí v místě, kde se tradiční řemeslo spojilo s moderní technologií – v Křišťálovém údolí – místě kde vznikaly tyto produkty a působí největší z firem – PRECIOSA Group. PRECIOSA Group je světový leader ve svém oboru a je jednou z největších sklářských firem na světě.
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně je akademickým pracovištěm nabízejícím v oblasti uměleckoprůmyslového vzdělávání bakalářské, magisterské a doktorské studium a zároveň habilitační a profesorské řízení. Základem fakulty založené v roce 2000 byly ateliéry skla a keramiky, které vznikly v rámci UJEP v roce 1992, resp. 1993. V současné době patří FUD k mezinárodně respektovaným českým školám.
PhDr. Lenka Žižková, ředitelka nadačního programu design Cabinet CZ a národní ceny za studentský design, kurátorka a vysokoškolská pedagožka
Design Cabinet CZ vznikl r. 2008 jako nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství se záměrem pokračovat v některých činnostech Design centra ČR zrušeného r. 2007. Zaměřuje se na propagaci designu: mapuje současný stav českého designu, vede databázi designérů, buduje profesní adresář designérů a studií, pořádá domácí i
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 28 svazů a asociací a 130
individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Je nestátní organizací,
nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření
optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské
konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.
mezinárodní designérské soutěže, výstavy, přednášky, organizuje vzdělávací semináře, workshopy a mediální kampaně. Usiluje o spolupráci se státními institucemi, odbornými sdruženími, spolky, firmami a designéry s cílem stát se servisním týmem pro designéry, podnikatele, firmy, média, studenty a školy a spolupracovat s odbornou i laickou veřejností.
Ondřej Krynek, zakladatel a šéfredaktor DesignMag.cz
On-line design magazín DesignMag.cz byl jako ryze český nekomerční projekt založen v roce 2007 s dlouhodobým cílem tvořit internetový informační portál, jehož hlavním obsahem budou plnohodnotné články o designu a jemu příbuzných tématech jako moderní architektura, interiéry, móda, technika, umění, nová i klasická média, produktový design i podstatné události u nás a ve světě. Každý den přináší čerstvé články z dění okolo designu.
MgA. Jan Čapek, designér a pedagog
Je držitelem ocenění doma i ve světě. Známý je realizacemi lahví pro Karlovarské minerální vody a půllitrů pro velké České pivovary, ale i autorskou tvorbou. Staví jak na vysoké estetice a překvapivém technickém řešení, tak i na konceptuálním přesahu či rozvíjení možnosti použití daného předmětu. Vedle vlastní práce se věnuje i pedagogické činnosti coby vedoucí atelieru produktového designu na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2013 získal titul Designér roku v prestižní soutěži Czech Grand Design.
Mgr. Jakub Janďourek, designér, DECHEM studio – letošní vítěz Czech Grand Design za návrhy pro Kavalier
Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze a Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru, obor hutní zpracování skla, pracoval ve výrobě i managementu ve firmách AJETO, ANNATORFS, LASVIT. V roce 2012 spoluzaložil designérské studio DECHEM, které se specializuje na práci se sklem, zakázkovou výrobu produktů do interiérů a svítidel a nabízí vlastní kolekci art designu, svítidel a dekorativních předmětů.

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news