Google překladač: English Deutsch
T+T 10/2008

Pod pojmom robofutbal sa rozumie súťaž miniatúrnych autonómnych robotov, ktoré sú riadené výhradne umelou inteligenciou, bez zásahu človeka. Na jeho vedeckej báze sú v posledných rokoch vyvíjané riešenia v oblastiach umelej inteligencie, robotiky, spracovania obrazu, či riadiacej a regulačnej techniky. Za otca robofutbalu bol menovaný profesor Jong-Hwan Kim z Kórei, ktorého ideou bolo usporiadanie Micro-Robot World Cup Soccer Tournament (MiroSot), ktorý sa prvýkrát konal v roku 1996 v Kórei. Je tiež zakladateľom jednej z najznámejších organizácií, a to medzinárodnej organizácie FIRA (Federation of International Robot – soccer Association), pod ktorú spadá prevažná väčšina súťaží v robofutbale.

Okrem toho existuje vo svete niekoľko ďalších spolkov pre robofutbal, ktoré určujú pravidlá a usporaduvávajú turnaje. Zápas v robofutbale je obdobný zápasu v normálnom futbale s pravidlami prispôsobenými požiadavkám robofutbalistov. Hraciu plochu sníma kamera a pomocou nasnímaných snímkov pozícií hráčov, lopty a polôh súpera na ihrisku, a vopred naprogramovaných algoritmov, počítač volí taktiku a spôsob hry. Na správnosť hry dozerá rozhodca, človek.
V období od 15.6. do 22.6.2008 sa paralelne s Majstrovstvami Európy vo futbale EURO 2008 konali i Majstrovstvá Európy v robofutbale EUROBY 2008. O účasti a umiestnení slovenskej repezentácie nám poskytol informácie prof. Ing.Mikuláš Hajduk, PhD: „Prvé zápasy sa hrali vo švajčiarskom Zürichu a vyvrcholenie sa uskutočnilo v Rakúskom Linzi. Turnaja sa zúčastnilo 10 mužstiev. Slovensko na tomto turnaji reprezentoval tím zo Strojníckej fakulty v Košiciach „SjF TUKE Robotics“. Hralo sa v štyroch kategóriách, v troch s počtom päť robotov na ihriskách o rozmeroch 280 x 150 cm, 280 x 220 cm a 400 x 280 cm a v jednej kategórií s jedenástimi robotmi na ihrisku s rozmermi 400 x 280 cm.
Aj keď pri robotickom futbale sú iní „hráči“ a hrá sa na inom ihrisku, princíp a cieľ, ale už aj počet hráčov – 11, je ten istý. Dokonca aj pravidlá, podľa ktorých sa hrá, sú len málo modifikované (existuje faul, jedenástka).
Slovenskí robotofutbalisti sa rýchlym „behom“ a vysokou úrovňou stratégie hry prebojovali bez jedinej prehry do finále vo všetkých štyroch kategóriách, v ktorých získali tituly majstrov Európy pre rok 2008.
Cieľom víťazného tímu do budúcna je získať popredné umiestnenie na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa budú konať v Južnej Kórei. Zatiaľ sa SjF TUKE Robotics zúčastnil iba na jedných MS a to v Nemecku v roku 2006, kde sa ako jediné mužstvo z Európy prebojoval medzi najlepších štyroch. V rozhodujúcich zápasoch, o postup do finále ale aj o 3. miesto v riadnom hracom čase neprehral , nedostal ani gól,skončil štvrtý. Aj keď je to finančne a časovo náročná oblasť výskumu, realizačný tím verí, že sa mu to podarí.“

Videoukážky robofutbalu si môžete pozrieť na stránkach technickej televízie:
www.streamtech.tv.

prof. Ing.Mikuláš Hajduk, PhD.
vedúci riešiteľského kolektívu
SjF TUKE Robotics