Google překladač: English Deutsch

SINEAX CAM je koncipován pro měření v elektrických rozvodných sítích nebo průmyslových zařízeních. Díky své modulární konstrukci se dá optimálně přizpůsobit jednotlivým aplikacím a informačním potřebám. Výkonný měřicí systém může zjišťovat aktuální stav sítě, dodatečné zatížení nelineárními spotřebiči a celkové vytížení napájecího systému. Nepřetržité měření navíc zaručuje, že bude spolehlivě zjištěna každá změna v síti a zohledněna v naměřených datech a při ukládání extrémních hodnot.

CAM01.jpg

Základní přesnost činí 0,1 % (U, I) příp. 0,2 % pro jiné veličiny. Díky programovatelné periodě měření a vysoké vzorkovací frekvenci je přístroj vhodný i pro pořizování speciálních vstupních signálů s proměnným intervalem měření (např. celovlnné řídicí jednotky), změněným sinusovým průběhem (např. fázové řídicí jednotky) nebo silným zkreslením. V/V interface dodávaný jako zvláštní příslušenství lze individuálně přizpůsobit všem potřebám. K dispozici jsou až 4 skupiny svorek, jimž lze vždy přiřadit jednu z pěti možných funkcí.
Hlavní vlastnosti
Nepřetržité měření
Přizpůsobení měřicí úloze konfigurovatelným intervalem měření a nastavitelnými rozsahy přebuzení
Vhodná pro silně zkreslené sítě, celovlnné nebo fázové řídicí jednotky
V/V interface lze přizpůsobit individuálním potřebám
Konfigurování a zjišťování naměřených hodnot přes rozhraní USB a Modbus (RS485)
Pořizování minimálních a maximálních hodnot s časovým razítkem
Interní elektroměry pro měřenou síť nebo externí veličiny
www.gmc.cz