Google překladač: English Deutsch
seminář TEBIS A VÝROBA FOREM

Modul Tebis Simulátor velice usnadňuje plánování výroby. Na virtuálním modelu stroje (či strojů) ve vašem počítači lze s předstihem simulovat vhodnost konkrétního stroje pro daný obráběcí úkon, vyzkoušet ustavení obrobku, vybrat optimální délky nástrojů či nejvhodnější směr obrábění.
Druhou oblastí využití Tebis Simulátoru je kontrola vypočtených NC drah simulací celého obráběcího procesu. Oproti reálnému obrábění však potřebuje jen zlomek času, aby vyhodnotil eventuální kolize nebo kontakt s koncovými spínači a zabránil možným škodám. Unikátní vlastností je snadné přesunutí obrábění na jiný stroj pouze přesunutím drah a následnou kontrolou na kolize. Simulátor dovoluje provádět i úpravy NC drah, tj. výměnu za delší či kratší nástroj, nebo úpravu přejezdů mezi drahami. Takto upravené dráhy je možné postprocesorovat s jistotou bezpečného obrábění.

S mnoha dalšími jedinečnými funkcemi systému Tebis byli seznámeni účastníci semináře, který uspořádala 25. června firma MCAE ve svém sídle v Kuřimi.

Vedle přednášek M. Tkadlčíka, M. Drápely a L. Čecha z MCAE vystoupil jako host Jiří Michele ze školícího střediska nedaleké TOS Kuřim a Michael Klocke z firmy Tebis.

Pan Michael Klocke představil konkrétní zákazníky Tebisu (G. A. Röders a Hummel Formen), u kterých nasazení Tebisu znamenalo systémový krok vpřed.

Pan Jiří Michele na závěr představil firmu TOS Kuřim a její výrobní program. Jistě stojí za zmínku, že obdobné školení s užším tematickým zaměřením uspořádala TOS Kuřim ve spolupráci s MCAE a zástupcem firmy Tebis pro své zaměstnance již koncem května tohoto roku.

Během semináře mohli účastníci navštívit celkem 10 modelových pracovišť (workshopů) a prodiskutovat zde své dotazy.

www.mcae.cz