Google překladač: English Deutsch

V současnosti dokončila firma Siemens v plzeňském pivovaru Prazdroj zavádění nového informačního systému řízení výroby – PMIS (Production Management Information Systém). Důvody, proč byl tento systém v podniku zaveden, jsou následující. Cílem bylo zlepšení transparentnosti dat, zvýšení jejich dostupnosti a využití jednoho zdroje, který bude dostupný odevšad, s tím, že data budou dostupná on-line.

Plzen.jpg

Také se snížení nákladů díky zmenšení výtrat liva při výrobě a zvýšení kapacity lepším využitím stávající kapacity. V neposlední řadě také měly být odstraněny činnosti, které výrobku nepřidávají žádnou hodnotu. Dále pak by mělo dojít ke snížení ekologických dopadů tím, že klesne spotřeb vody použité k výrobě piva, stejně jako se sníží odběr elektřiny a plynu. PMIS bude sbírat data o procesu výroby a předávat potřebné informace pro její řízení a pro rozhodnutí o zlepšeních.


První dosažené výsledky po zavedení systému PMIS
Evidence a analýza dat v reálném čase umožňuje lepší chápání komplexních souvislostí procesů, a tím snadnější odkrytí potenciálu optimalizace procesů, a také rychlejší reakce při poruchách průběhu procesů. Automatické generování a zaznamenávání dat šarží redukuje náklady evidence a výkaznictví. Management objednávek, včetně souhlasu spotřebních a výrobních dat do systému SAP, redukuje manuální zadávání dat do systému SAP a management laboratoře umožňuje efektivnější provoz laboratoře.