Google překladač: English Deutsch

Společnost Siemens nabízí ucelenou skupinu snímačů a akčních členů s komunikačním rozhraním pro sběrnicový systém IO-Link. Produktová skupina zahrnuje komponenty s různými funkcemi a současně nabízí možnost implementace sběrnicového systému IO-Link do koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation - TIA) společnosti Siemens. Sada komponent obsahuje snímač barev, laserový snímač vzdálenosti, ultrazvukový snímač vzdálenosti a dva vzdálené provozní moduly I/O. Vzdálené periferie se připojují jednotlivě přes jednotku ET200S. Komponenty komunikující prostřednictvím sběrnicového systému IO-Link se parametrizují ve vývojovém prostředí Step 7 při použití příslušného konfiguračního nástroje a jsou integrovány do automatizační sítě Simatic.

Kompaktní snímač barev s typovým označením Simatic PXO vybavený rozhraním IO-Link je výkonnější než ostatní jednoduché snímače, a umí tak rozpoznat i vícebarevné cíle (např. obaly s různobarevným potiskem). Uživatel může zvolit pět referenčních barev, které lze nastavit buď přímo na snímači pomocí metody „zaučení“ (teach-in), nebo vložením do snímače prostřednictvím rozhraní IO-Link ve formě parametrů receptury. Referenční barvy lze přes rozhraní IO-Link měnit, i když je zařízení v provozu - v určeném bodě se pouze změří velikosti složek barevného modelu RGB, které se následně uloží v řídicím systému.

Laserový snímač vzdálenosti Simatic PXO s rozhraním IO-Link měří velmi přesně vzdálenost v nastavitelném rozsahu 80 až 300 mm. Snímač lze snadno parametrizovat dvěma tlačítky umístěnými přímo na přístroji nebo pomocí nástroje pro konfigurování sběrnicového systému IO-Link, jenž je součástí vývojového prostředí Step 7. Nastavit lze např. parametry externího spouštěcího signálu, funkce pro výpočet průměru naměřených hodnot za větší počet měřicích cyklů či funkce uložení naměřené hodnoty (hold).

Dalším produktem s rozhraním IO-Link je ultrazvukový snímač Simatic PXS. Přístroj má válcové pouzdro a měřicí rozsah až jeden metr s krátkou slepou zónou. Přes rozhraní IO-Link lze parametrizovat např. funkce pro výpočet průměru naměřených hodnot, tlumení a měření v závislosti na čase a odesílat naměřené údaje do hlavního řídicího systému k dalšímu zpracování.

Kompaktní provozní moduly vzdálených I/O s rozhraním IO-Link mají krytí IP67. Jsou určeny k nasazení přímo v provozu, kde se uplatní zejména jako centrální uzly malých svazků snímačů rozmístěných po sledovaném, popř. řízeném zařízení. K modulu I/O s rozhraním IO-Link lze připojit až osm binárních senzorů nebo koncových spínačů. Přístroj se připojuje k řídicímu modulu kanálu IO-Link umístěnému v jednotce systému decentralizovaných periferií ET200S, takže odpadá připojování signálů v řídicím rozváděči. Pro usnadnění montáže na místě použití jsou moduly vybaveny standardními konektory M8 a M12.

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny. Společnost zaměstnává zhruba 400.000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru dle požadavků zákazníků a nabízejí širokou paletu služeb dle jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovativní technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 160 lety a působí v oblastech informace a komunikace, automatizace a pohony, energetika, doprava, zdravotnictví a osvětlení. V obchodním roce 2006/2007 (skončil 30. září 2007) společnost Siemens dosáhla tržeb 72,4 miliard EUR a čistého zisku 3,9 miliardy EUR.
Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s více než 18.500 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2006/2007 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat téměř 68,8 miliard Kč. Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

www.siemens.com
www.siemens.cz