Google překladač: English Deutsch

Společnost Siemens rozšířila funkční vlastnosti svého softwarového nástroje Simatic Safety Matrix pro řízení spojitých technologických procesů, na trh jej uvádí v nové verzi 6.2. Simatic Safety Matrix se používá v procesním průmyslu při projektování bezpečnostních funkcí a správě jejich životního cyklu v souladu s požadavky normy IEC 611511. Jeho základem je metoda Cause&Effect (příčina a následek) umožňující snadno navrhnout a realizovat bezpečnostní funkce požadované v daném oboru.
 

V nové verzi 6.2 může uživatel s použitím volně konfigurovatelné funkce předběžného zpracování dat provádět i složité výpočty a začleňovat je do bezpečnostní matice. Kromě toho jsou rozšířeny a zdokonaleny ovládací funkce a podpora činnosti operátora. Například při údržbě provozního přístroje může operátor při simulaci a v režimu překlenování údržby současně sledovat reálné hodnoty provozních veličin, hodnoty získané simulací a skutečné vypočítané hodnoty. Další novou funkcí je možnost vytvoření alarmů nebo matic závislých na příčině nebo následku. Operátor je tak při obsluze technologického zařízení naváděn přímo k potřebnému údaji a navíc má bezprostřední přístup k souvisejícím provozním informacím, takže může v případě nutnosti rychle zasáhnout. Novinkou v softwaru Safety Matrix je také možnost volně vybírat barvy pro zobrazení zpráv a výstražných hlášení. Uživatel si pro tato zobrazení může zvolit barvy podle své představy, v dané oblasti tak nyní lze snadno vyhovět specifickým požadavkům uživatelů či regionálním zvyklostem.

Siemens AG je globálním elektrotechnickým koncernem. Působí v sektorech Industry, Energy a Healthcare. Přes 160 let je Siemens synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují obrat ve výši 23 miliard EUR – téměř třetinu celkového obratu. Ve finančním roce 2009 (skončil 30. září 2009) dosáhl Siemens celkového obratu 76,7 miliardy EUR, čistého zisku 2,5 miliardy EUR a zaměstnával zhruba 405,000 zaměstnanců po celém světě.
Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s 11.000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2008/2009 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 30 miliard Kč.