Google překladač: English Deutsch

Ve dnech 9. a 10. prosince 2005 proběhlo setkání školních uživatelů produktů SolidWorks, KEYCREATOR a SURFCAM v prostorách SPŠ v České Lípě. Organizátorem setkání byla akciová společnost 3E Praha Engineering. Firma pořádá jednou ročně setkání za účelem seznámení učitelů s novými výrobními technologiemi, aplikací CAD/CAM systémů v rámci těchto technologií a uplatnění v pedagogické praxi. Toto setkání bylo tentokrát zaměřeno do sklářství.

PC092007_1.JPG

V pátek byly uživatelům předvedeny aktuální verze softwarových produktů a taky ukázky zajímavých aplikací využitelných v pedagogickém procesu. Nechybělo ani představení nových učebních pomůcek (učebnice, výuková videa).
Po dlouhé době se na tomto setkání učitelé seznámili s některými z novinek CNC technologií vhodných pro školy. Pro zařazení tohoto bodu byl inspirací stále větší zájem o informace z této oblasti a také poměrně velké investice realizované v českém školství v oblasti CNC v průběhu roku 2005. Na setkání v tomto oboru prezentovala firma Teximp s.r.o. průmyslová centra firmy HAAS.

Vzhledem k tomu, že setkání bylo zaměřeno do sklářství, nechyběl ani pozvaný host, tentokrát pan František Vosecký z firmy Formy Vosecký s.r.o., který všechny účastníky seznámil s konstrukcí a výrobou sklářských forem a s využitím CAD/CAM systémů právě v tomto odvětví.

Druhý den si učitelé měli možnost prohlédnout vybrané provozy sklářské firmy Crystalex v Novém Boru, která je dlouhodobým uživatelem produktů SolidWorks PDO a SURFCAM. Všichni zúčastnění se mohli podívat na výrobu a plnění sklářských forem a nejenom to, někteří si dokonce vyzkoušeli technologii foukání skla do formy pomocí píšťaly.

Poděkování za spolupráci při organizaci setkání a za pohostinnost patří SPŠ v České Lípě, panu Voseckému za zajímavou přednášku a vedení firmy Crystalex za možnost exkurze v této sklárně.

Firma 3E Praha Engineering připravuje na příští rok další řadu setkání škol zaměřených na zajímavé aplikace CAD/CAM systémů v praxi. http://www.3epraha.cz