Google překladač: English Deutsch

Jedná se o sérii klubových setkání IT manažerů a dalších představitelů podniků v letošním roce analyzovaných vertikálních segmentů české ekonomiky (a oborů příbuzných) s představiteli dodavatelů ICT. V průběhu těchto klubových setkání budou účastníkům interaktivně prezentovány podrobné a zcela unikátní informace o aktuálním stavu a trendech využití

cion-setkani.jpg

ICT. Tyto informace byly získány vždy prostřednictvím individuálních osobních pohovorů s manažery vybraných podniků z příslušných vertikálních segmentů české ekonomiky, které proběhly vždy cca o měsíc dříve (více informací na www.karpecki.cz ). Prezentované informace budou základnou pro řízené panelové diskuse i pro neformální diskusi dodavatelů ICT s představiteli podniků z těchto vertikálních segmentů, kteří se příslušných klubových setkání osobně zúčastní.
Minulé setkání dodavatelů ICT s představiteli manažerů podniků ze segmentu výroba léčiv, spotřební chemie a hygienických potřeb proběhlo za účasti tří desítek účastníků v březnu 2006. Na setkání byl mj. dostatečný časový prostor pro diskutování získaných informací a výměnu zkušeností mezi účastníky setkání a zástupců dodavatelů ICT.
Aktuální klubové setkání CIO Network ze segmentu výroby elektrických strojů a zařízení se bude konat ve čtvrtek, 6.dubna 2006 v konferenčním centru InGarden, Dvouletky 529/42, Praha 10 od 9.00 do 16:00 hod.
Bližší informace o projektu CIO Network a jednotlivých klubových setkáních naleznete na www.karpecki.cz