Google překladač: English Deutsch

Setkání dopravy se uskuteční dne 10. 4. 2008 jako samostatný programový blok v rámci regionálního kongresu logistiky a dopravy EASTLOG v TOP HOTELU Praha. Jedná se o novinku tohoto roku a věříme, že zaujme velkou část odborníků z oblasti silniční a železniční dopravy, jelikož otevře aktuální témata trhu a přinese jedinečné možnosti pro setkání a diskusi dodavatelů dopravních služeb se svými klienty.

Dopolední program je zaměřen na silniční dopravu a bude rozdělen do tří částí. Prvním probíraným tématem bude Legislativa ve vztahu k dopravě (nové i připravované zákony, vyhlášky, regulace...). Na toto téma volně naváže Ekonomika v dopravě (jak správně spočítat náklady v dopravě). V této části plánují organizátoři zařadit i pohled z praxe některé z dopravních firem, tedy nějakou případovou studii konkrétního řešení. Třetím, ovšem v poslední době velmi diskutovaným, tématem dopoledního bloku bude problematika řidičů. Dozvíte se nejnovější informace k současnému stavu řidičů v ČR a budou nastíněna i možná řešení této nepříznivé situace. Dopolední program bude řídit Martin Špryňar, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA.
Odpolední program otevře problematiku železniční a kombinované dopravy. V prvním bloku zazní panelová diskuse na téma Převod zboží ze silnice na železnici, do které zasáhnou specialisté z dopravní praxe i zástupci různých odborných sdružení a státní správy. Druhá panelová diskuse bude na téma Logistická centra v ČR v návaznosti na dopravu v České republice. Oba odpolední bloky bude moderovat Jan Ekl, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.
„Setkání dopravy nabídne příležitost pro profesionály z oboru silniční a železniční dopravy, k výměně cenných informací a zkušeností. Navíc vytváří prostor pro konfrontaci s kompetentními osobami ze zájmových sdružení, organizací a ministerstev. Neméně důležitým přínosem budou pro zúčastněné jistě i zajímavé obchodní kontakty.“ uvedl k Setkání dopravy Martin Špryňar, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA.
Vstup na Setkání dopravy je zdarma pro všechny odborníky v dopravě na manažerských pozicích, předpokládaná účast je 150 osob. Organizátor doporučuje registraci předem prostřednictvím webové stránky www.eastlog.biz.