Google překladač: English Deutsch

Společnost AV ENGINEERING, a. s., vedoucí dodavatel CAx/PLM technologií na českém trhu, si Vás dovoluje pozvat na seminář o správě, řízení a vizualizaci dat: PDM pro malé a střední podniky - Pro/INTRALINK® 8.0. Seminář je určen pro: vedoucí technické pracovníky, vedoucí konstrukce, vedoucí technologie, technické a výrobní ředitele, IT managery.

aveng_1.jpg

Cílem semináře je představit současné možnosti PDM systému Pro/INTRALINK, který umožňuje spravovat a řídit data vznikající v CAD/CAE/CAM systému Pro/ENGINEER v procesech souběžného konstruování a technologické přípravy výroby. Na konkrétních příkladech Vám budou demonstrovány postupy pro zajištění přehledu o stavu vytvořených konstrukčních nebo technologických dat. Zároveň Vám budou představeny techniky pro rychlé vyhledávání existujících řešení, pro odstranění opakované a rutinní práce, pro podporu standardizace vnitrofiremních procesů a pro podporu komunikace s partnery.
Termín, místo: 23.11. 2005 AV ENGINEERING, a.s., Chrudim
Program semináře: 9:00 Zahájení
9:10 Současný pohled na informační systém moderní organizace
9:30 Pozice PDM v procesech TPV
aneb kdy a proč nasadit PDM v konstrukční kanceláři nebo nástrojárně
10:00 Představení aplikací na bázi Pro/…
ModelCHECK®, Pro/INTRALINK® 8.0 a ProductView®
11:00 Přestávka
11:30 Concurrent Engineering – týmová spolupráce v praxi
12:00 Perspektivy dalšího rozvoje
12:30 Diskuse
13:00 Závěr
Účast na semináři je bezplatná. http://www.aveng.cz/index.php