Google překladač: English Deutsch

Systematický sběr technologických dat při výrobě umožňuje snižovat náklady, sledovat produktivitu, získat přesnou dokumentaci ke každému výrobku či zabránit šíření salmonely. Poskytuje podklady pro rozhodování na základě přesných informací. Technologie sběru dat začíná postupně pronikat i do malých a středních firem. Ke kvalitní výrobě automobilů, hrnků nebo i třeba chleba se dá využít sběru technologických a produkčních dat. Díky této technologii lze získat kompletní informace o vyráběném produktu, výrobním procesu nebo technologickém postupu výroby. Je tak možné předcházet výrobě nekvalitních produktů, zajistit kompletní dokumentaci výrobků a monitorovat výrobní postupy. Sběr dat může podle zkušeností systémového integrátora S&T CZ ušetřit dle typu a povahy nasazení této technologie tři až dvanáct procent nákladů a pomáhá dostat jakýkoli proces výroby pevně pod kontrolu.

karte_klein1.jpg

„Tím, že firmy získají informace z celého průběhu výroby, je možné snadno zjistit, kde vznikají největší náklady, a kontrolovat kvalitu jednotlivých výrobních fází. Mohou tak získat podrobný rodokmen výrobku, který lze využít pro jeho opětovnou výrobu – například náhradních dílů,“ řekl Jaroslav Střelka, vedoucí oddělení průmyslových aplikací společnosti S&T CZ. Uchová se tak rovněž detailní záznam o finální podobě výrobku, parametrech výroby, za jakých vznikal, a jeho kvalitě.

Sledování a dokladování výrobního procesu označuje pojem tracebilita. To znamená, že informace o každém výrobku a jeho výrobním postupu jsou zaznamenávány pomocí výpočetní techniky – například teplota vstřikovací formy při výrobě plastů, tlak lisovacích čelistí či měření příkonu při obrábění. Takto získaná data lze libovolně zpracovat a sledovat řadu ukazatelů. „Kromě kontroly celého procesu výroby a identifikace chyb je možné zjišťovat i efektivitu a stabilitu výroby nebo i náklady jednotlivých produkčních fází. Firma získá velmi přesný ‚otisk‘ toho, co se ve výrobě děje, a může data dále analyzovat – ekonomicky, produkčně či kvalitativně,“ dodal Jaroslav Střelka.

Společnost S&T CZ zaznamenává trvalý nárůst zájmu o informační systémy pro sběr dat – meziročně zhruba o 35 až 55 procent v segmentu malých a středních firem. „Sběr dat již není doménou velkých nadnárodních firem. Tato technologie se nasazuje i ve výrobních firmách s dvaceti a více zaměstnanci. Z automobilek a strojírenských firem se implementace rozšířily i do chemiček a dalších menších provozů z různých odvětví – třeba i pekáren,“ řekl Jaroslav Střelka.

Zájem o technologii sběru dat projevují i nestrojírenská odvětví. Pekárenský průmysl tak sleduje produkci pečiva a díky tomu lépe plánuje nákup surovin, které mohou rychle podléhat zkáze. „Jedna pekárenská firma takto začala zjišťovat důvody značných výkyvů ve výrobě, kdy se ze stejného objemu surovin vyrobilo různé množství pečiva. Dříve využívali pouze ,papírovou‘ evidenci záznamů o produkci. V mlékárnách lze takto vystopovat původ některých nekvalitních surovin a zamezit zavčas možnému šíření nákazy, například listeriózy či salmonelózy. Zároveň má zákazník zcela pod kontrolou všechny normy HACCP, které sledují kritické parametry, jako jsou teplota nebo pH, jež ovlivňují vznik těchto chorob,“ uzavřel Jaroslav Střelka, vedoucí oddělení průmyslových aplikací společnosti S&T CZ.

Ve firmě IFE ČR, která vyrábí součástky pro automobilový průmysl a patří do koncernu Knorr-Bremse, nasadila společnost S&T CZ průmyslový systém MES (Manufacturing Execution System), určený k řízení výroby. Dokladuje veškeré výrobní postupy pro výrobky a polotovary včetně pracovních instrukcí pro konkrétní pracoviště a rovněž poskytuje on-line zpětnou vazbu pro management závodu pro efektivní řízení a rozhodování. „Získává se tak přesný postup výroby jednotlivých komponentů a finálních výrobků – jejich přesná barva, kvalita součástek včetně výrobních postupů či operátorských časů a prostojů výroby,“ dodal Jaroslav Střelka. Případné nekvalitní výrobky jsou z výrobního procesu ihned vyřazeny, což se odráží v úspoře výrobních nákladů a zvýšení výstupní kvality.

Kdy je vhodné si technologii pro sběr dat pořídit

Všeobecně používaný klíčový ukazatel celkové efektivity výrobních zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness) je jedním z rozhodujících kritérií pro volbu informačních systémů pro sběr dat. „Standardně se pohybuje OEE firem mezi 45 a 65 procenty. Pokud se efektivita dostane pod 40 procent, je třeba zjistit, kde je chyba, a snažit se ji napravit. Každé zlepšené procento parametru OEE má jasně danou úsporu, tedy finanční přínos pro každého zákazníka,“ doplnil Jaroslav Střelka. Denní odchylka OEE se může pohybovat v řádu i desítek procent. Snahou implementovaných systémů je odchylku minimalizovat, snížit její kolísavost a přinášet provozní informace, aby výroba mohla být co nejkvalitnější a také i efektivnější.

Popularita mobilního sběru dat roste

K novým trendům v oblasti průmyslových informačních systémů patří zejména mobilní sběr dat s využitím moderních technologií – například laserového snímače BarCode. Tyto technologie se dají velice dobře využít i ve velkých skladových areálech a v logistických centrech. Například laserové snímače dokážou přečíst data z čárových kódů až na vzdálenost přes dva metry. To je důležité ve špatně dostupných místech, vysokých regálech nebo právě ve velkých skladech, kde je možné například osadit vysokozdvižné vozíky nezbytným hardwarem a z nich vykonávat veškerou skladovou logistiku. V poslední době nachází stále větší uplatnění i nasazení bezkontaktních čipů RFID (Radio Frequency Identification Data), umožňujících bezkontaktní identifikaci polotovarů, výrobků či osob.
www.sntcz.cz