Google překladač: English Deutsch

Zajímají Vás technologie, které umožňují provést sanaci starých znečištěných betonů a provedení nového izolačního systému? Následující přehled je pouze stručnou informací - v každém případě je výhodné spojit se s techniky společnosti, kteří nejprve zjistí hloubku průniku media a současně i kvalitu betonu, který má být sanován. Následuje pak výběr vhodné

aciddd.jpg

technologie a její aplikace:
Ve všech případech je nutno nejprve odstranit volné usazeniny směsi oleje, prachu a dalších nečistot z povrchu betonu.
Nejjednodušší metodou je mechanické odstranění povrchové vrstvy betonu otryskáním. Tato metoda je vhodná pouze pro kvalitní, málo nasákavé betony s hloubkou znečištění max. do 2 mm. Acidotechna spol. s r. o. používá bezprašné otryskání povrchu ocelovými kuličkami.
Znečištění betonové vrstvy do hloubky 5–10 mm lze odstranit odfrézováním. Obě tyto metody jsou vhodné pro velkoplošné, málo členité plochy (tovární haly, sklady, dílny, dna havarijních nádrží ap.) a lze je případně kombinovat s vypálením povrchové vrstvy přímým plamenem.
Další technologií, kterou Acidotechna spol. s r. o. využívá, je použití speciálního kotvícího systému, který jednak rozpustí olejové znečištění z povrchové vrstvy betonu, jednak vytvoří spojovací mezivrstvu pro další typ izolace (stěrkové, laminátové, polymerbetonové atd.) Výhodou tohoto systému je jeho použitelnost na velmi členité nebo špatně přístupné plochy, pro které by nebylo možno výše uvedené mechanizované technologie použít.
Pro vyčištění silně znečištěných ploch, zejména v uzavřených prostorách (nádrže, jímky, prostory pod namontovanou technologií) používají naši pracovníci speciální odstraňovač olejových skvrn. Tato speciální pasta se nanese štětcem nebo kartáčem na znečištěný podklad, nechá se zaschnout a vzniklý bílý prášek, který do sebe absorboval olej z podkladu, se odstraní. Podle hloubky průniku oleje se postup opakuje. Tímto způsobem lze odstranit znečištění do hloubky 20–30 mm.
Při hloubkovém znečištění betonu, které nelze odstranit uvedenými metodami, provádí Acidotechna spol. s r. o. sanaci vytvořením nové podlahové samonosné vrstvy, která uzavře znečištěný beton a současně zamezí dalšímu průniku škodlivých látek. Podle předpokládaného mechanického, chemického a tepelného namáhání se tato vrstva provede jako plovoucí podlaha ze speciálního rychletvrdnoucího cementu, který se následně izoluje proti novému znečištění.
Další technologií je provedení hloubkově kotvené samonosné vrstvy na bázi polymerbetonu.
www.acidotechna.cz