Google překladač: English Deutsch

Společnost 3M poskytla Krajské knihovně Karlovy Vary dva automaty na vracení knih, které dostaly přezdívku Herbie. Česká republika se tak stala první zemí ve východní Evropě, která má zařízení tohoto druhu k dispozici. Čtenáři mohou díky těmto automatům vracet vypůjčené knížky pouhým vhozením do otvoru v boxu Herbie, aniž by museli navštívit samotnou knihovnu. „Záměrem instalace těchto biblioboxů bylo především usnadnit čtenářům vracení knih a vyhnout se tak případným upomínkám v případě, že díky časové tísni nestihnou vrátit knížku během otvírací doby knihovny,“ dodává Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky krajské knihovny. Automaty Herbie mohou karlovarští čtenáři využívat nejen díky společnosti 3M, která Herbie Krajské knihovně Karlovy Vary dodala a zajistila jejich instalaci, ale rovněž díky finančnímu přispění Karlovarského kraje a Nadace ČEZ na tento projekt.

101007-BiblioBOX-004.jpg

Sabina Andersová z 3M divize ochranných systémů pro knihovny říká: "Věříme, že čtenáři Krajské knihovny v Karlových Varech si Herbie brzy oblíbí a ocení tak jednoduchost vracení knih a ušetření času."
Oba automaty Herbie v Karlových Varech jsou umístěny na zastřešených místech, a tak jsou knížky při vkládání v dešti či sněhu chráněné před poškozením, nebo znehodnocením. Jeden z automatů je instalován v Městské tržnici u prodejny Albert, což je přímo v centru města a pro čtenáře je tak Herbie dobře dostupná. Druhý automat se naopak nachází mimo centrum města ve Staré Roli v objektu základní školy v Truhlářské ulici, kde má Krajská knihovna registrováno velké množství čtenářů, ale je odsud obtížné spojení.
Vracení knih do boxu Herbie je velmi snadné a rychlé. Stačí jen knihu vložit do příslušného otvoru v automatu a ten si s ní již poradí. Biblioboxy jsou odolné proti vlhkosti a vhozené knihy dostatečně chrání před poškozením. Maximální nosnost vozíku uvnitř Herbie je 150 kg, což odpovídá stovkám knih. Knihovna zatím provádí pravidelný výběr vrácených knih dvakrát týdně, ale podle zájmu čtenářů je v případě nutnosti připravená vyzvedávat vložené knihy častěji. Knihy vybrané z biblioboxu odečte knihovna čtenáři ze čtenářského konta. V případě, že by byla kniha do automatu vhozena již po uplynutí výpůjční lhůty, je nutné, aby čtenář v knihovně zaplatil odpovídající upomínací poplatek.
V oblasti podpory knihoven v České republice je 3M velmi aktivní. Například v loňském roce se stala generálním partnerem celostátní soutěže Kamarádka knihovna, kterou vyhlásil SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) spolu se svým Klubem dětských knihoven. Malí čtenáři měli v této soutěži možnost hodnotit svou oblíbenou knihovnu pomocí speciálních vysvědčení. S ohledem na více než 35letou zkušenost a znalosti lze inovační řešení 3M nalézt v tisících knihovnách po celém světě, včetně České republiky. 3M knihovnám pomáhá ve všech oblastech, od zpracování knihovních položek přes správu knihovního fondu až po rozvržení počítačů a splňuje tak potřeby a požadavky moderních knihoven. Díky těmto zařízením mají knihovnice a knihovníci podstatně více času na to, co by měli opravdu dělat – být k dispozici čtenářům jako rádci a pomocníci. Být jejich průvodci ve světě knih a neztrácet zbytečně čas administrativou.
http://www.3m.cz