Google překladač: English Deutsch
zaměřené na bezpečnostní technologie Cisco

Mezinárodní technologická společnost S&T otevřela již šesté kompetenční centrum, tentokrát zaměřené na bezpečnostní technologie společnosti Cisco. Centrum nazvané S&T Cisco Security Competence Center bylo vybudováno v Budapešti ve spolupráci se společností Cisco. Kompetenční centrum bude k dispozici rovněž českým zákazníkům S&T CZ. Centrum se bude zaměřovat na vývoj bezpečnostních řešení pro různá průmyslová odvětví a bude při tom využívat znalostí z celé mezinárodní skupiny S&T včetně Česka.

Bez-nu.jpg

Tuzemská pobočka S&T zaznamenává rok od roku zvýšený zájem o bezpečnostní řešení, přičemž obrat divize zaměřené na bezpečnost IT meziročně stoupl o 28 procent. „Za rapidním růstem zájmu stojí stoupající počet útoků na firemní IT infrastrukturu, tlak na její maximální zabezpečení a rovněž nutnost plnit národní i evropské směrnice a průmyslové normy,“ řekl Miroslav Bečka, ředitel divize technické infrastruktury společnosti S&T CZ.

Odborníci ze střediska S&T Cisco Security Competence Center budou rovněž spolupracovat se zhruba 30 bezpečnostními specialisty z ostatních poboček S&T, a to včetně zástupců z České republiky. Hlavním úkolem kompetenčního centra bude vývoj bezpečnostních řešení pro klienty S&T. Kompetenční centrum se soustředí převážně na následující bezpečnostní řešení Cisco:

- Řešení firewallů
- Řešení VPN (Virtual Private Network)
- IPS (Intrusion Prevention Systems) – systémy pro prevenci průniků
- Monitorovací a analytické systémy, systémy odezvy

Centrum je vybaveno nejmodernějším zařízením

Kompetenční centrum je vybaveno rozsáhlým testovacím zařízením, které je k dispozici zákazníkům i zaměstnancům S&T v rámci celé skupiny. Zařízení bude sloužit k testování a vyhodnocování bezpečnostních řešení ještě před jejich integrací do IT systémů zákazníků.

Zabezpečení mnoha společností je stále založeno pouze na dočasných řešeních. Moderní hrozby a právní požadavky však vyžadují zavádění komplexních koncepcí zabezpečení, což bere v úvahu celou firemní infrastrukturu včetně jejích technologií, organizační struktury a zaměstnanců.

„Odborníci našeho kompetenčního centra mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti a jsou schopni podpořit plánování a realizaci moderních bezpečnostních řešení na straně klientů. To dokládá i fakt, že S&T Hungary bylo nedávno společností Cisco zvoleno jako nejlepší technologický partner na poli zabezpečení," řekl Christian Rosner, generální ředitel skupiny S&T.
http://www.sntcz.cz