Google překladač: English Deutsch

Pokud se včas nezjistí trhlinka v trupu letadel, může nastat pro posádku životu nebezpečná situace. Podle mezinárodních předpisů se proto musí provádět – podle typu letadel – pravidelné, preventivní prohlídky. Částečně se při tom musí odstraňovat i vnitřní izolace trupu, což je časově náročná operace a letadlo musí být delší dobu v hangáru.

Odborníci z Fraunhoferského Institutu LBF v Darmstadtu vyvinuli nový senzorový systém, pomocí něhož mohou technici plynule kontrolovat neporušitelnost trupu letadel a dříve eliminovat možné nebezpečí.

Piezokeramické senzory se připevňují na trup letadla. Zvláštností těchto senzorů je, že každý piezoelement může být nasazen jako vysílač i jako přijímač. Strukturu lze vybudit vibracemi a chvění struktury se dá pak snímat.

Ultrazvuk se šíří vlnami v určitém vzorku. Trhliny, nebo jiná poškození tento vzorek mění. Skupina čtyř piezoelementů stačí k lokalizaci závady, která je často velká jen několik milimetrů. Tyto, tzv. SHM metody (Structural Health Monitoring) mají mimořádný význam v letectví a u nepřístupných zařízení. Získávaná data pomáhají také optimalizovat příští generace konstrukčních dílů.