Google překladač: English Deutsch

Společnost Ansell Healthcare Europe oznamuje závěrečné výsledky nezávislých laboratorních zkoušek výkonnosti svých rukavic Touch N Tuff(R) odolných proti chemickému postřiku. Tyto zkoušky prokázaly vysokou úroveň ochrany, kterou rukavice Ansell Touch N Tuff(R) poskytují v souladu s normami EU o ochraně pracovníků proti chemikáliím. Nitrilové rukavice Touch N Tuff(R) byly speciálně navrženy pro pracovníky ve výrobě, kteří jsou vystaveni riziku, že budou zasaženi rozstříknutými chemikáliemi, a byly podrobeny rozsáhlým zkouškám tak, že byly vystaveny celé řadě nebezpečných chemikálií v nezávislé laboratoři Centexbel. Výsledky prokázaly vysokou úroveň ochrany, kterou tyto jednorázové rukavice poskytují proti chemikáliím z devíti různých skupin.

rukavky_1.jpg

Průmyslová odvětví, ve kterých se tyto nebezpečné chemické látky používají, jsou výroba chemikálií a kosmetiky, výroba automobilů, laboratoře a farmaceutický průmysl, potravinářství, suché čištění, a provozy, kde se používají čisticí prostředky, barvy a barviva.
Složení rukavic ze 100procentní nitrilové pryže je také nejvhodnějším materiálem chránícím proti alifatickým uhlovodíkům, které jsou součástí mazadel.
Podle EU OSHA 16 procent evropských pracovníků pracuje s nebezpečnými výrobky. (1) Bylo odhadnuto, že cca 32 milionů evropských pracovníků je vystaveno nebezpečným úrovním expozice chemickým látkám. (2) Vystavení takovým chemickým látkám může způsobit rakovinu, poškození mozku, nervového systému, astma a problémy s pokožkou jako záněty kůže nebo alergie. Toxicita některých chemikálií může mít rovněž vliv na reprodukci nebo vrozené vady. K poškození z expozice chemické látce může dojít po jediné krátkodobé expozici nebo dlouhodobým hromaděním látek v těle. Odpovídající ochrana proti tekutým chemikáliím může
zabránit místním účinkům způsobeným náhodným rozstřikem chemikálie, jakož i výsledným systémovým nebo akutním účinkům.
Po posouzení rizik evropská legislativa usiluje o vyloučení nebo nahrazení riskantních nebo nebezpečných situací. Pokud takové vyloučení nebo náhrada není možná, pak je nutno přijmout
veškerá opatření k ochraně pracovníků proti rizikům zahrnující používání osobních ochranných pomůcek, pokud možno v celém kolektivu. Stávající Směrnice Rady 98/24/EC a 90/394/EEC o
chemických činidlech a látkách způsobujících rakovinu se týkají všech evropských průmyslových odvětví. Nedávno Evropským parlamentem projednávaná nová legislativa REACH a systém
autorizace svěřuje průmyslu větší odpovědnost za řízení rizik vyplývajících z používání chemických látek a za poskytování bezpečnostních informací o vyráběných látkách. Autorizace se bude požadovat pro výrobce látek, které patří do konkrétních skupin: kategorie 1 a 2 látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických z hlediska reprodukce (CMR), kategorie látek vytrvalých, hromadících se v organizmech a jedovatých (PBT), kategorie látek velmi vytrvalých a velmi se hromadících v organizmech (vPvB) a dalších, které byly zjištěny jako látky, které vážně a nevratně poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Doplňkové informace dostupné výrobcům povedou pravděpodobně k tomu, že mnohé společnosti přehodnotí své bezpečnostní postupy tak, aby ochránily své zaměstnance před riziky náhodného nebo trvalého vystavení chemickým látkám.
S rozšířenými bezpečnostními datovými listy obsahujícími informace o chemikáliích, které představují riziko pro pracovníky, bude volba nejbezpečnějších a nejúčinnějších ochranných rukavic pro práci mnohem důležitější, než kdy před tím skutečně ve všech průmyslových odvětvích. Rukavice Touch N Tuff (R) společnosti Ansell jsou vyrobeny ze 100procentní nitrilové pryže a nabízejí čtyřikrát vyšší odolnost proti propíchnutí než srovnatelné rukavice z přírodního kaučuku a třikrát vyšší odolnost než rukavice z neoprenu. Zkoušky propustnosti chemických látek provedené nezávislou autorizovanou zkušebnou (Centexbel, Belgie) potvrdily, že rukavice Touch N Tuff(R) nabízejí vysokou úroveň ochrany ve srovnání s deseti konkurenčními výrobky.
Rukavice Touch N Tuff(R) se umístily na prvním nebo druhém místě v osmi z devíti zkoušek na chemikálie ze základních skupin sloučenin, které zahrnují xylen, kyselinu octovou, etanol,
perchloretylen, trietylen, izopropanol, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid amonný a cyklohexanon.
Protože jsou rukavice Touch N Tuff(R) vyrobeny z nitrilové pryže, účinně eliminují riziko vystavení uživatele alergiím na bílkoviny obsažené v přírodním kaučuku (typ I) a nebylo prokázáno žádné nebezpečí podráždění nebo alergie typu IV. Jsou vhodné dokonce i pro práci s potravinářskými výrobky.
Rukavice Touch N Tuff(R) jsou rukavice na jedno použití, které se snadno navlékají. Tvar rukavice byl předmětem zvláštní studie, jejímž cílem byla optimalizace pohodlnosti při navlékání. Pracovníci, kdykoliv potřebují promíchat chemikálie, vytáhnout rošty nebo přechody, vyprázdnit přepady nebo pracovat s regenerovaným stříbrem nebo vyčistit rozstříknuté chemikálie, mají pokaždé k dispozici nepoužité čisté rukavice. Díky svým rukavicím Touch N Tuff(R) nabízí společnost Ansell opravdovou "pojistku" proti náhodné expozici chemickým látkám.
Ansell Touch N Tuff(R) je ochranná známka společnosti Ansell
Ltd. nebo jejích poboček.

(1) European Agency for Safety and Health at Work, Fact No. 33,
"An introduction to dangerous substances in the Workplace", 2003

(2) Kaupinnen, T. et al., "Occupational exposure to carcinogens
in the European Union", Finnish Institute of Occupational Health,
Helsinki, Finland, Occup Environ Med. 2000 Jan;57(1):10-8.

http://www.anselleurope.com

Kalendář akcí

<<  Červenec 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news