Google překladač: English Deutsch

SVM 3000 je rotační viskozimetr s cylindrickou geometrií založený na modifikovaném Couette principu s rychle rotující vnější trubicí a vnitřním měřicím plováčkem rotujícím pomaleji. Přístroj pojmenovaný po Dr. Hansi Stabingerovi, který jej vyvinul se svým týmem, je prvním přístrojem kombinujícím požadovanou přesnost dle ASTM D 7042 s měřením viskozitního indexu dle ASTM D 2270/ISO 2909.

SVM 3000 používá nový, patentovaný princip měření (EP 0 926 481 A2). Z objemu vzorku pouhých 2,5 ml stanoví dynamickou viskozitu, kinematickou viskozitu a hustotu např. mazacích a transformátorových olejů, ropy, topného oleje nebo vazelíny.

 

Rotační měření viskozity je založeno na měření torze a viskozity. Rotující magnet v SVM 3000 generuje vířivé elektrické pole s exaktní závislostí brzdné torze. Vířivé brzdné pole je měřeno s mimořádně vysokou přesností. V kombinaci s integrovaným termoelektrickým termostatem poskytuje výjimečně přesné výsledky. Rozlišení při měření napětí je pouhých 50 pico-Nm. Proto je nezbytná velmi kompaktní měřící cela.
Tato cela se skládá z trubice, která rotuje konstantní rychlostí. Trubice je naplněna vzorkem. Ve vzorku plave měřící rotor s integrovaným magnetem. Malá hustota rotoru umožňuje vycentrování odstředivou silou. Volně se vznášející rotor nevyžaduje žádné uložení do ložisek a „žádné ložisko“ znamená „žádné tření“.
Tento princip rovněž činí měření odolné vůči vibracím. Malý objem vzorku umožňuje extrémně rychlé teplotní změny (Peltier) a velmi krátké časy k dosažení rovnováhy. Prakticky okamžitě po spuštění měření dosáhne rotor stabilní rychlosti. Tento stav je určen jako rovnováha mezi brzdným účinkem vířivého elektrického pole a smykovým napětím (silami) vznikajícím ve vzorku. Dynamická viskozita je vypočtena z rychlosti rotoru.

 

Díky své verzatilitě, rychlosti měření a robustnosti nalézá SVM 3000 uplatnění ve výzkumu a vývoji, v řízení kvality v laboratořích – např. při měření hustoty nebo kinematické a dynamické viskozity i při mobilních měřeních (kontrola použitých olejů).

 

Kovový kryt přístroje zabraňuje mechanickému poškození a případnému vniknutí kapaliny do přístroje. SVM 300 je rovněž dobře chráněn vůči elektromagnetickým vlivům a lze jej používat v laboratorních podmínkách i průmyslových provozech.

 

SVM 3000 se vyznačuje velmi malou spotřebou elektrické energie a je založen na principu měření, který neovlivňují případné vibrace nebo změny polohy přístroje. Lze jej tedy používat i v mobilních laboratořích.

 

Vedle odolnosti vůči gravitaci nebo změnám polohy (nevyžaduje vyvážení do rovnovážné polohy) je měření na SVM 3000 mimořádně rychlé. Přístroj má integrovanou hustotní celu, její měření není nutné provádět separátně. Také není třeba měnit kapiláry v závislosti na očekávané hodnotě viskozity. Vzhledem k používanému principu není čas měření závislý na hodnotě viskozity a současně je zajištěna velmi rychlá stabilizace nastavené teploty měření. Při rychlosti ohřevu 15 °C/min a rychlosti chlazení 10°C/min poskytuje SVM 3000 vysokou flexibilitu při změnách teploty měření. Tyto parametry umožňují ve srovnání s jinými technikami značnou úsporu času.

 

Při přepočtu hodnot dynamické viskozity na kinematickou viskozitu je nutné znát příslušnou hustotu. Z tohoto důvodu má SVM 3000 integrovanou hustotní celu založenou na ověřeném a přesném principu oscilující U-trubice. Obě cely jsou naplněny vzorkem v jednom měřícím cyklu. SVM 3000 současně pokrývá rozsah měření od méně než 1 do 20 000 mm2/s. Při použití klasických kapilárních viskozimetrů je pro pokrytí stejného rozsahu zapotřebí 13 různě silných kapilár.

 

Tři veličiny v jednom přístroji
Přístroj SVM 3000 díky svému unikátnímu principu umožňuje současné měření dynamické viskozity mPa.s a hustoty vzorku a následný výpočet kinematické viskozity mm2/s z naměřených hodnot. Dynamická viskozita je velmi důležitým parametrem například pro vyhodnocování lubrikačních vlastností látek. Dále je k dispozici i měření viskozitního indexu, který je často žádanou informací pro automobilový průmysl, tam najde uplatnění například u vyšetřování změny viskozity motorových olejů při různých teplotách. Viskozitní index se vyhodnocuje automaticky z hodnot kinematické viskozity při 40 °C a 100 °C. V porovnání se standardními postupy poskytne viskozimetr SVM 3000 tyto hodnoty v nepoměrně kratší době.
Teplotní scan zahrnující dva programy je část softwaru umožňující zcela nové aplikační možnosti. Umožňuje automatické zobrazení časově závislých viskozitních charakteristik vzorku ve volitelných bodech měření.

 

Přístroj lze vybavit mimo jiné příslušenstvím pro plně automatické dávkování vzorků včetně proplachování měřící cely mezi jednotlivými měřeními (dávkovače pro 24 a 48 vzorků). Volitelnou výbavou je také vyhřívaný autosampler pro plnění vzorků s bodem tání do 80 °C – jako jsou těžké oleje, vosky anebo maziva, či pro vzorky s příliš vysokou hodnotou hustoty při teplotě okolí (měření dle ASTM D7042). Dalším aplikačním rozšířením přístroje jsou moduly pro měření celé škály produktů od ropy až po letecký petrolej.

 

www.anton-paar.cz

Kalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news