Google překladač: English Deutsch
nezastupiteľné miesto pri znižovaní nákladov na výrobu

V priemysle vyspelých krajín má robotizácia nezastupiteľné miesto pri znižovaní nákladov na výrobu. Nasadenie v sériovej, alebo hromadnej výrobe je v mnohých prípadoch samozrejmé. Vzhľadom k rozširujúcim sa možnostiam robotov, ale aj ich periférii a automatizačných prvkov sa čoraz viac presadzujú aj v prevádzkach s nižšou sériovosťou a vyššou variabilitou výroby.

Spoločnosť BOST SK, a.s. reaguje na túto skutočnosť a preto realizuje na Slovensku a v Českej republike inštaláciu robotov Fanuc priamo podľa zadania a konkrétnej požiadavky konečného užívateľa. Ide o komplexné riešenie individuálnych potrieb zákazníkov pri zakladaní polotovarov do CNC sústruhov, obrábacích centier, brúsiek atď. Celý projekt je realizovaný formou dodávky na kľúč a BOST SK, a.s. zodpovedá za úpravu strojov, aby boli prerobené na automatické prepojenie s robotom, úpravu strojov na možnosť použitia vzduchových alebo hydraulických upínačov, dodává PLC programy na komunikáciu s robotom i palety na polotovary. Súčasťou projektu je technologické odladenie pracoviska a zaškolenie obsluhy.
Použitie robotov Fanuc je tak široké, že v zásade nie je limitované – manipulácia s obrobkami, zváracie pracoviská, paletizácia v skladoch, výrobných prevádzkach atď. Výhoda je hlavne v znížení výrobných nákladov, zvýšení efektivity a presnosti výroby a náhrade ľudských zdrojov.

Obsluha CNC stroja robotom
Stredne veľký CNC sústruh vykoná kompletné opracovanie obrobku s hmotnosťou približne 5 kg. Úlohou robota bude vyberať polotovary zo zásobníka a zabezpečiť správne naloženie a upnutie do stroja. Po obrobení očistí obrobok tlakovým vzduchom, vyberie ho a vloží do prepravky. Tento proces sa bude opakovať. Potrebu výmeny opotrebených nástrojov monitoruje obrábací stroj a v prípade konca ich životnosti pošle túto informáciu do robota, ktorý pozastaví proces a privolá obsluhu. Čistenie pracovného priestoru stroja a odvoz triesok bude potrebný raz za zmenu a celý proces potrvá obsluhe asi pol hodiny. Kapacitu zásobníkov stanovme tak, aby dovoz polotovarov a odvoz hotových výrobkov bol potrebný len raz za zmenu.

Porovnanie nákladov na prevádzku
V cene aplikácie nie je zahrnutý CNC stroj, budeme predpokladať, že tento stroj už v prevádzke existuje. V cene sú však zahrnuté náklady na jeho prispôsobenie pre spoluprácu s robotom.
Stavba robotickej aplikácie bude pozostávať z nasledovných činností:
· inštalácia robota na mieste a jeho zapojenie
· vytvorenie komunikácie s CNC strojom a inštalácia automatického otvárania dverí
· inštalácia zásobníkov polotovarov a hotových výrobkov
· inštalácia bezpečnostného oplotenia a prepojenie bezpečnostných okruhov stroja a robota
· programovanie a odladenie procesu
· zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky
Porovnajme prevádzkové náklady spomenutého robotického pracoviska s nákladmi na zabezpečenie tej istej produkcie v prípade ľudskej obsluhy.
· obsluha jedného CNC sústruhu
· trojzmenná prevádzka
· pričom sa bude pracovať 15 zmien v týždni

Náklady na prevádzku robota
· náklady na elektrickú energiu (príkon stredne veľkého robota sa pohybuje na úrovni okolo 2,5 kW)
· náklady na výrobu stlačeného vzduchu
· (okrem pravidelných servisných prehliadok robotické pracovisko vyžaduje len jednoduchú a nenákladnú údržbu)

Náklady v prípade ľudskej obsluhy
· na zabezpečenie trojzmennej prevádzky potrebujeme zamestnať troch pracovníkov
· vzhľadom na charakter práce postačí nižší stupeň kvalifikovanosti, ale vyžaduje sa zodpovedný prístup k práci; cenu práce na jedného pracovníka môžeme stanoviť na 800 €/mesiac; cena práce na troch pracovníkov bude 2 400 €/mesiac
· náklady na pracovné a ochranné pomôcky

Z uvedeného porovnania si možno jednoducho urobiť predstavu o nákladovosti jedného i druhého spôsobu výroby, ale okrem toho, získava robot plusové body aj v iných oblastiach. Samotné porovnanie výkonu, teda množstva práce vykonanej za jednotku času by sa mohlo zdať neférové voči ľudskej obsluhe vzhľadom k tomu, že robot nevyžaduje prestávky na oddych, čas operácie je presne daný a dodržaný vo dne i v noci. Nepodlieha únave, nemení sa jeho zdravotný stav a je podstatne odolnejší voči vplyvom, ktoré inak poškodzujú ľudské zdravie. V prípade, že robotická bunka obsahuje aj automatizované meranie vybratých parametrov na každom obrobku, bude vysoko pravdepodobné, že sa ku konečnému zákazníkovi nedostane nepodarok. Kontrola kvality ľudskou obsluhou je vždy viac, alebo menej ovplyvnená subjektívnymi faktormi a disciplinovanosťou obsluhy.
Robot, ale aj človek môže obsluhovať aj dvojicu strojov za podmienok, že čas taktu strojov je taký, aby to pracovník zvládol. Výhoda robota v tomto prípade je, že je spravidla rýchlejší a dokážeme ho nastaviť tak, aby si optimálne riadil sled operácií na jednom aj druhom stroji a tým sa minimalizoval čas jeho nečinnosti, alebo nečinnosti stroja. Toto samozrejme dokáže aj ľudská obsluha, ale nikdy tak optimálne a dlhodobo.
Skutočná ekonomická prevaha robota sa prejaví vtedy, keď časy taktu dvojice strojov sú také, že ich nemôže obsluhovať jeden pracovník, ale dvaja. V tomto prípade potrebujeme na zabezpečenie trojzmennej prevádzky pracovníkov šesť. Ak budeme uvažovať iba ich hrubú mesačnú mzdu 800 €, bez akýchkoľvek iných nákladov, dostaneme sa k cene práce 4 800 € za mesiac. Ak vydelíme náklady na stavbu pracoviska (65 000 €) touto sumou zistíme, že návratnosť investície je cca. 14 mesiacov. Je to samozrejme len veľmi hrubý výpočet, ale prax potvrdzuje, že návratnosť investícií za aplikácie podobného typu je skutočne do dvoch rokov.
Ďalšou možnosťou je nasadenie robota pri obsluhe troch strojov. Niekedy však býva problémom priestorové rozmiestnenie všetkých zariadení vrátane zásobníkov polotovarov a hotových výrobkov, ktoré musia mať aj väčšiu kapacitu. Samozrejme existuje mnoho riešení aj pre tento problém.
Spoločnosť BOST SK je dlhoročným špecialistom v obore trieskového obrábania. Aplikácia robotizácie k obrábacím procesom bola len logickým vyústením snáh o ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti našich zákazníkov. Preto ponúka komplexné služby v tejto oblasti vrátane výberu a dodávky vhodného obrábacieho stroja, vytvorenia technológie obrábania a vytvorenia celej koncepcie pracoviska.

http://stroje.bost.sk

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news