Google překladač: English Deutsch
paletizačné pracovisko na strednom Slovensku

Firma Energo-Kov v.d. prináša ďalšiu úspešnú realizáciu robotizovaného pracoviska v chemickej firme na strednom Slovensku, ktorá vyváža svoje výrobky do celého sveta.
Hlavným problémom bolo vyriešenie ukladania a paletizácie vriec po naplnení. Doposiaľ sa to realizovalo ručne, čo kládlo obrovské nároky na obsluhu pracoviska. Práve preto sa firma rozhodla pre investíciu do moderných technických prostriedkov.

ATT00017.jpg

Na základe zadaných požiadaviek Energo-Kov navrhol a zrealizoval paletizačné pracovisko ako súbor zariadení na prepravu vriec od násypiek a ich následné stohovanie na paletu. Odoberanie vriec z dopravníka a ukladanie na paletu zabezpečuje robot s uchopovačom.
Pracovisko je riešené ako poloautomatické, pričom obsluha má možnosť vypnutia a zapnutia pracoviska v prípade výrobných, alebo technických prestávok.
Realizované paletizačné pracovisko bolo pred samotným spustením otestované v skúšobnej prevádzke. V súčasnosti je kapacita pracoviska 300 vriec/hod. Návratnosť tejto investície je 2-2,5 roka pri trojsmennej prevádzke.
Energo – Kov, v.d., navrhuje, vyrába a inštaluje robotizované pracoviská v rôznych odvetviach výroby a priemyslu, pričom najväčšie projekty sme zrealizovali v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroby nábytku. Ako systémový integrátor dokážeme na základe požiadaviek zákazníka navrhnúť optimálne riešenie systému, ako aj zrealizovať komplexnú dodávku diela na kľúč.
www.energo.sk