Google překladač: English Deutsch

Mnoho pracovných činností vyžaduje pravidelné a časté používanie vibrujúceho náradia a vybavenia. Rovnako tiež nakladanie s vibrujúcimi materiálmi, sa vyskytuje v širokom meradle priemyselných odvetví a poskytovania služieb. Napríklad je to stavebníctvo, výstavba a údržba cestných a železničných komunikácií, údržba a úprava nehnuteľností (údržba terénu, parkov, vodných tokov, ciest a tiež ich priľahlých zelených pásov), výroba betónových výrobkov, lesníctvo, zlievarenstvo, ťažké strojárstvo, banská a povrchová ťažba, výroba a oprava automobilov, dodávateľské služby pre verejnosť (práca pre vodárne, plynárne, elektrárne a telekomunikácie), stavba a oprava lodí a iné.

vibrace-01

Pri hodnotení ručných nástrojov a náradia sa zistilo, že existujú stovky rôznych typov, ktoré môžu zapríčiniť ohrozenie zdravia nadmernými vibráciami. Tie najpoužívanejšie sú: reťazová píla, skracovacia píla, vykružovacia píla, príklepová vŕtačka, ručný mlyn, rázový uťahovák, stojanová brúska, elektrická brúska, leštička, buchar, ihlová škrabka, sekáč, búracie kladivo, rozrušovačka, motorová kosačka a lanková kosačka na trávu. V Tabuľke 1 sú uvedené jednotlivé druhy ručného náradia s ich hodnotami hladiny zrýchlenia kmitania, při použití ktorých dochádza k vysokým emisiám vibráciami.

Zdravotné riziká pri vystavení kmitaniu sústavy ruka – rameno

Choroba z vibrácií ako je ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou za podmienok vzniku, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zdrojmi vibrácií sú evidované v „Zozname chorôb z povolania“ a tiež sú uvedené v relevantných právnych predpisov (v SR v Prílohe č.1 k Zákonu č.461/2003). Každé jednotlivé ochorenie je potom posudzované zvlášť pre zistenie skutočnej miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v %, pričom sa k určeniu invalidizácie berie do úvahy len tá choroba, ktorá ma najväčší podiel na miere poklesu.

Niektoré ručné náradia produkujú vysoké hladiny zrýchlenia kmitania, ktoré môžu zapríčiniť stále poškodenie rúk a ramien. Toto riziko vyvoláva syndróm kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS: Hand – Arm Vibration Syndrome), ktoré je závislé na týchto faktoroch:

 • poloha a spôsob uchopenia náradia,
 • dĺžka časového intervalu pracovnej činnosti s náradím,
 • záťaž teplom a chladom v pracovnom prostredí
 • úroveň kmitania.

 Vystavenie sa syndrómu kmitania sústavy ruka – rameno by mohlo vyvolávať vážne zdravotno – škodlivé vplyvy napr. poruchy obehovej funkcie, také ako choroba bieleho prsta (VWF – vibration white finger), poškodenie citlivosti zmyslov, poškodenie svalov, kostí a kĺbov. Druhý a vážnejší prejav choroby je tzv. Raynaudov syndróm (Obr. 1), choroba bieleho prsta sa môže prejaviť pri frekvenciách medzi 5–2 000 Hz, ale najväčšie riziko je medzi 5–150 Hz. V Tab.2 sú prehľadne uvedené vybrané skoré a neskoršie signály a symptómy expozície vibráciami na sústavu ruka – rameno pri používaní ručného náradia, [1].

Označovanie pracovísk strojov a zariadení s expozíciou vibráciami

Na Obrázku 2 je vybrané bezpečnostné a zdravotné označovanie pracoviska s expozíciou vibráciám. Väčšinou sa používa výstražná značka „Iné nebezpečenstvo“ v kombinácii s príkazovou značkou „Príkaz na používanie prostriedku na ochranu rúk“ s doplnkovým spresňujúcim textom. V anglosaských krajinách je obľúbené bezpečnostné „semaforové“ označenie s jednotkovým popisom prenosu vibrácií (zrýchlenia kmitania) a hodnotami expozičného času v súčinnosti aj s Obrázkom 3, kde je zobraný vplyv hladiny kmitania a jeho trvania pre danú expozíciu, [3].

vibrace-02

vibrace-03

Minimalizácia škodlivých vplyvov vibrácii na sústavu ruka – rameno

Existuje niekoľko odporučení pre minimalizáciu škodlivých vplyvov vibrácií na sústavu ruka – rameno, pričom podľa druhu práce je efektívne ich kombinovať:

 • výmena ručného náradia za taký typ, ktorý má nižšiu úroveň kmitania,
 • umožnenie prestávok na odpočinok,
 • cyklovanie pracovného zaradenia,
 • nosenie teplých rukavíc pri práci v chladnom prostredí alebo antivibračných rukavíc,
 • pravidelná údržba náradia,
 • školenie pracovníkov, aby neuchopovali ručné náradie príliš pevne,
 • pripomínanie pracovníkom, že fajčenie znižuje prietok krvi v prstoch,
 • radiť pracovníkom, aby si opakovaným cvičením rúk a prstov zvýšili prietok krvi,
 • vzdelávanie pracovníkov a majstrov o nebezpečenstve súvisiacom s vibráciami a nabádať ich, aby hlásili signály a symptómy syndrómu kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS).

Podľa prvého odporučenia je vhodným opatrením použitie náradia so zníženými vibráciami. Jedným zo zodpovedných výrobcov v potlačovaní nadmerného kmitania je britská firma Trelawny SPT, ktorá vyvinula celú škála náradia so zníženými alebo veľmi nízkymi vibráciami, aby tak zaistila používateľovi ochranu pre zranením.

Tieto pneumatické alebo motorové nástroje sú označené s patentovaným názvom Vibro-LoTM (Low Vibration) a pripojeným logom (Obr. 4). Náradie s týmto označením umožňuje pracovníkom používať ho dlhší čas s minimálnou expozíciou vibráciami, [4].

vibrace-04vibrace-05

Problém nadmerného kmitania je rozšírený vo väčšine priemyselných prevádzok používajúcimi ručné náradie a nástroje. Nadmerné vibrácie v nemalej miere zasahujú do pracovného a životného prostredia človeka, čím ovplyvňuje jeho zdravie, fyzickú a psychickú pohodu. Naša legislatíva by mohla tiež viac pamätať na to, že cieleným označovaním pracovísk s expozíciou vibráciami a dôkladným vzdelávaním pracovníkov, ktoré používajú ručné náradie a nástroje počas svojej pracovnej zmeny by sa predišlo mnohým negatívnym účinkom nadmerného kmitania.

vibrace-06vibrace-07

Literatúra:

[1] www.osha.gov/ SLTC/ etools/ sawmills / vibration.html, citované 15.07.2011;
[2] http:/ /upload.wikimedia.org/ wikipedia/ de/ 7/ 74/ Händchen.jpg, citované 15.07.2011;
[3] Control the risks from hand – arm vibration, Advice for employers on the Control of Vibration at Work Regulations 2005, Published by the Health and Safety Executive, INDG175 (rev2), 12 p;
[4] http://www.trelawnyspt.com/ en/ products/ low – vibration/; citované 15.07.2011.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news