Google překladač: English Deutsch

Sitrans LUC500 v sobě kombinuje bezdotykovou ultrazvukovou technologii, patentované zpracování odraženého signálu a osvědčený software pro přesné měření stavu hladiny tekutin až do hloubky 15 metrů. Přístroj rovněž spolehlivě měří průtoky v kanálech, hrázích a dalších otevřených potrubích. Sitrans LUC500 nabízí sledování chybových stavů a ověřování dat pro výpočet trendu - jsou zaznamenávány datum, čas, objem a další fyzikální veličiny. Přístroj lze snadno integrovat do systémů SCADA, PLC nebo DCS, což umožňuje vzdálený přístup ke všem systémovým parametrům (např. přepravovanému objemu, době čerpání či stavu čerpadla).

Sitrans-LUC500_300dpi.jpg

Přístroj nabízí až 16 digitálních vstupů pro kontrolu zabezpečení čerpadla, poruch čerpadla (nadměrná teplota, porucha těsnění), výpadků proudu, provozního stavu čerpadla a přepínače H/O/A (Hand/Off/Auto). Integrované telemetrické rozhraní pro Modbus RTU/ASCII umožňuje vzdálené řízení v reálném čase. Patentovaný algoritmus pro výpočet načerpaného množství pracuje s přesností 5 %, přístroj navíc umožňuje zaznamenávat i dobu čerpání a četnost spuštění čerpadla.

Uživatelé ocení také funkci na úsporu energie s vestavěnými hodinami běžícími v reálném čase. Pomocí pěti relé jsou řízeny libovolné kombinace čerpadla, ventilů a poplašného systému. Funkce sledující výkonnost a účinnost čerpadla porovnává jeho aktuální výkonnost s parametry zadanými do převodníku uživatelem. Poklesne-li výkonnost čerpadla pod zadanou mez, je vysláno výstražné hlášení a následně dojde k přerušení provozu, stejně jako při úplném výpadku čerpadla. Sitrans LUC500 je možné rozšířit o I/O moduly, paměti RAM pro záznam dat, dva měřicí kanály a průmyslovou komunikaci zahrnující Profibus DP. Volitelný software Dolphin Plus založený na platformě Windows umožňuje jednoduchou konfiguraci a diagnózu systému. Přístroj je nabízen v různých montážních variantách - rack, vestavná do rozvodné skříně nebo pro připevnění na stěnu.
www.siemens.cz