Google překladač: English Deutsch
soutěž pro studenty vysokých škol

Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlásila soutěž Revit Open pro studenty vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem je vytvořit návrh soběstačného a ekologického objektu pro krátkodobé, tj. turistického ubytování. Objekt by měl zohlednit minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetickému domu. Studie 3D modelu bude řešena v softwaru firmy Autodesk, konkrétně s využitím AutoCAD Architecture, Revit Architecture a pro vizualizaci Autodesk 3D Studio Max.

Plakat-k-soutezi-Revit-Open.jpg

„Současné diskuse o životním prostředí stále častěji směřují k principu trvale udržitelného rozvoje,“ řekl Patrik Minks, předseda poroty soutěže Revit Open a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Rádi bychom, aby se prostřednictvím této soutěže budoucí architekti a návrháři seznámili s trendem, který ve společnosti Autodesk nazýváme „sustainable design“, tedy trvale udržitelný design, který se v příštích letech stane jedním z klíčových aspektů budování stavebních řešení v České republice.“

Přihlásit se do soutěže je možné do 23. září 2007, poslední den odevzdání byl stanoven na 31. října. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne do 15. prosince 2007. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě notebooků v hodnotě 60 a 38 tisíc, digitální fotoaparát a barevnou tiskárnu. Prvních 50 registrovaných navíc obdrží DVD filmu Skicy Franka Gehryho, jejímž hlavním partnerem se stal Autodesk. Další informace o soutěži, společně s registrací pro soutěžící, naleznete na: http://revitopen.archii.cz/.

ČVUT v Autodesk Academia Programu
Soutěž Revit Open je nejnovějším krokem v prohlubování partnerství mezi ČVUT a společností Autodesk. Například počátkem letního semestru 2007 vstoupilo České vysoké učení technické v Praze do Autodesk Academia Programu, a to prostřednictvím Studentské unie ČVUT a konkrétně klubu Silicon Hill. V rámci tohoto programu vytvořilo ČVUT na Strahovských kolejích studentské školicí centrum.

Školicí centrum poskytuje studentům odborné vzdělání v CAD programech pro zvyšování jejich profesní kvalifikace. Základní kámen tohoto projektu položili sami studenti, kteří požadovali certifikované kurzy grafických a CAD programů firmy Autodesk. Samotný princip spočívá v „učení studentů studenty“, přičemž lektoři (studenti ČVUT) byli odborně vyškoleni v autorizovaném školicím středisku firmy Autodesk ve společnosti Computer agency.

Ve výukovém centru počítačové podpory programů CAD/CAM muže student navštěvovat kurzy programů AutoCAD , Autodesk Inventor a Autodesk 3D Studio Max . Kurzy mohou být zakončeny celosvětově uznávaným certifikátem firmy Autodesk. V současné době má akademie přes sto studentů. Mimo semestrální výuky je možné zúčastnit se několika seminářů, vyzkoušet si profesionální poradenství či možnost spolupráce na vývoji daného produktu.

Více informací o klubu Silicon Hill resp. Autodesk Academia Programu naleznete na adrese www.sh.cvut.cz resp.http://autodesk.c-agency.cz/