Google překladač: English Deutsch

Programovatelné regulátory typ CARBOMONITOR 210 a NITROMONITOR 210 švýcarské firmy ECONOX pro regulaci teploty a pecní atmosféry (cementační a nitridační). Teplotní regulace kaskádová. Výstupy reléové i analogové, komunikace 2xRS 485 (master - slave), výstupy pro zapisovač, měření atmosféry kyslíkovou sondou, lambda sondou, CO2 analyzátorem pro přesnější měření, pro nitridaci NH3 analyzátorem. Programovatelné dvojité regulátory typ

max660p.jpg

501 švýcarské firmy TECON pro regulaci teploty, vhodné pro řízení dalších dvou zón vícezónových pecí s atmosférou (typ 210 jako master, typ 501 slave), nebo pro pece bez atmosféry

Programovatelné i neprogramovatelné (termostaty) regulátory typ M660 české výroby pro regulaci teploty různých typů: vícezónové, několikastupňová regulace, topí - chladí, kaskádová regulace, výstup pro servomotor, reléové výstupy, analogové výstupy, výstup pro zapisovač, komunikace RS 485

Regulátor typ MAX 660 C s převodníkem české výroby pro programové řízení teploty a atmosféry.
www.ecosond.cz