Google překladač: English Deutsch

Ať už se jedná o pájení, indukční pájení nebo laserové sváření, velice často je spojovanýmmédiem kus drátu nebo kovu. Systém musí potom přesně zvolit a umístit spojovaný materiál na přesnou pozici a to bez jakýchkoli otřesů a pohybů během celého procesu. Nový automatický podavač s mikromotorem společnosti Faulhaber nyní poskytuje spolehlivé řešení těchto problémů. Abychom zajistili stejné výsledky po celou dobu procesu, je důležité dodržet množství dodaného materiálu a teplotu. Společnost EUTECT GmbH vyvinula nastavitelný podavač pájecího a svařovacího materiálu. Automatický záznam množství pájecího materiálu umožňuje optimální dávkování a zároveň provádí záznam dat k následnému zpracování. Na novém flexibilním a přesném podávacím systému pracovali experti na svařování společnosti EUTECT a specialisti na mikromotory společnosti FAULHABER.

Svářecí a pájecí materiál se většinou dodává ve formě drátu a proto byl nový systém navržen právě pro použití mnoha typů těchto kovů. Systém lze nastavit na různé typy drátů v závislosti na tlouštce, stabilitě a geometrii. Nový podávací modul obsahuje různé senzory pro přesné nastavení a identifikaci aktuální pozice a typu pájecího materiálu. To umožňuje, aby systém podal správný typ drátu pro daný proces dle potřeby, jako např. tenký pájecí drát pro pájení slabých materiálů a nebo relativně pevný ocelový drát pro laserové sváření.

faulhaber

Sofistikovaný systém čidel se navíc sám učí a zaznamenává data z jednotlivých procesů. Avšak bez kvalitníchpohonů, které přesně určí polohu, je jakýkoli záznam dat a následné vyhodnocení zcela zbytečně. A právě zde nachází kompaktní mikropohony uplatnění. Drát je uveden do správné polohy za pomoci krokových motorů s přesně definovaným přírůstkem. Výsledná rychlost posuvu je daná určitým počtem pulsů za jednotku času. Navíc optický kodér signalizuje řadiči aktuální rotaci. Kodér je umístěn na kolečku krokového motoru, kde detekuje prokluz a tím pomáhá změřit správnou délku drátu, která má být ještě posunuta k pajecímu místu. Velký počet převodových poměrů u kompaktních krokových motorů společnosti FAULHABER znamená optimální volbu pro každý proces. Kombinace převodovky a krokového motoru byla navržena na základě požadavků zákazníka. Díky převodovým poměrům od 14:1 do 134:1 mohou vývojaři využívat principu akce a reakce. V tomto případě inteligentní monitorovací zařízení měří reakční sílu, která se objeví, když se drát dotkne pájeného bodu.

Velmi přesné krokové motory o rozměru 22m s vestavěným kodérem umožňují perfektní kontrolu podávání. Díky těmto vlastnostem došlo k nasazení krokových motorů v mnoha aplikacích sváření a pájení. Pomocí nich lze také souběžně s procesem sváření a pájení sledovat změny v umístění pájených součástí. Současné aplikace vyžadují jednoduchý motor s volitelnou podávací rychlostí a tlakovou silou.

Při porovnání různých typů pohonů se jeví jako nejlepší dvou-fázový krokový motor. Díky 24 krokům na otáčku a volitelnou šířkou kroku je snadné motor ovládat. Pokud je třeba, tak je možné využít moment téměř 40 Nm. Tlakovou sílu pájecího materiálu lze potom ponechat v širokém rozsahu, zatímco podávací rychlost lze snadno změnit. Otáčky motoru mohou být více jak 10 000 rpm a nebo více jak 4 000 kroků za sekundu. Na pohonu je namontován optický kodér, který zajišťuje potřebnou přesnost. Kodér je schopen generovat 100 až 500 pulsů na otáčku, nebo 1024 pulsů ve vyskoém rozlišení. Redukční převodovka ještě dále zlepšuje rozlišení posuvu pohonu, který následně pohybuje pájecím drátem.