Google překladač: English Deutsch
Spolehlivé snímání využívající radarové technologie FMCW s frekvencí 24 GHz

Společnost Banner představila řadu radarových senzorů R-GAGE. Jedná se o vysoce výkonné radarové senzory, které umožňují detekovat díky technologii FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) pohybující i nepohybující se objekty.

Senzory řady R-GAGE se používají ke spolehlivému zachycení pohyblivých objektů, včetně aut, vlaků, nákladních vozů a lodí, vysílané frekvenčně modulované souvislé vlny (FMCW). Senzor zachycuje sledované objekty do nastavené vzdálenosti a opomíjí objekty v pozadí za nastaveným bodem.

Funkční princip R-GAGE
Anténa senzoru vysílá signál, resp. frekvenčně modulované souvislé vlny (FMCW). Tento signál se odráží od objektů do přijímací antény. Procesní jednotka následně vyhodnotí vzdálenost objektu na základě časového posunu navráceného signálu.

Pomocí DIP přepínačů umístěných na zadní straně R-GAGE lze nastavit tyto funkce:
1. rozsah snímání 2–15 m
2. citlivost
3. výstup NC/NO
4. časová odezva 32 ms–1256 ms

Časová odezva slouží k rychlejší či pomalejší detekci objektů (při nestálosti objektu je někdy nežádoucí rychlá odezva).

Senzor R-GAGE představuje díky své odolnosti vůči extrémním povětrnostním vlivům řešení pro širokou škálu venkovních a jiných aplikací: detekce vlakových a tramvajových souprav a určení pozice v tunelu, detekce nákladních vozidel a přepravních návěsů a kontejnerů, určení pozice jeřábů, detekce a počítání na překladištích, kontrola přístupu k manipulačním rampám a garážovým vratům.

www.turck.cz