Google překladač: English Deutsch

Software QM SOFT je modulární program, který ocení pracovníci kalibračních laboratoří. Nabízí správu a databázi měřidel, a automatizaci pracovního postupu kalibrací jednotlivých (především) délkových měřidel. Nabízí taktéž on-line propojení mezi počítačem a řadou vyhodnocovacích jednotek a délkoměrů výrobců MAHR, SIP, TESA, Quadra-Check, Heidenhain, IMECO, Feinmess Suhl, atd.

Databáze měřidel – modul QM DABAQ, je postaven na databázovém systému s architekturou client/server. Tento modul QM SOFTu dokáže spravovat měřidla se vším, co kalibrační laboratoř ke správné funkci potřebuje. Je možné zde vytvořit databázi zákazníků (středisek, závodů), kdy každý zákazník disponuje danými měřidly. O každém měřidle se potom vede záznam jak o informacích administrativních (sériové číslo, výrobní číslo, datum nákupu, datum kalibrace atd.) tak i o informacích technických (měřicí rozsah, dělení stupnice, atd.). Zaznamenává se zde historie měřidla (např.: nové měřidlo, kalibrace, měřidlo na opravu, příjem z opravy, atd.), jsou zde uloženy kalibrační listy v elektronické formě. Software dokáže upozorňovat na blížící se konec platnosti kalibrace měřidla, generuje posloupnost čísel kalibračních listů. Celá databáze je kvůli přehlednosti barevně rozlišena (zeleně - měřidla po kalibraci, červeně - měřidla kde skončila platnost kalibrace, žlutě - měřidla v opravě, atd.)

V případě inspekčních (výkonných) modulů, obecně vzato je pracovní postup takový, kdy si uživatel vybere měřidlo které se chystá kalibrovat, zadá do dialogového okna vstupní technické informace (identifikační číslo měřidla, jmenovitou velikost …) a nechá software vypočítat mezní hodnoty měřidla dle vybrané normy. V podmínkách zkoušky si může vybrat, zda chce také použít postup kalibrace dle normy (pokud ho norma udává) nebo svůj vlastní postup. Následně se již metrolog dostane do fáze samotné kontroly měřidla, kdy software dle předvoleného pracovního postupu provádí uživatele po jednotlivých fázích kalibrace daného měřidla. Naměřené hodnoty můžete on-line posílat z délkoměru do PC, nebo je zapisovat z klávesnice do připravené tabulky. Po dokončení kalibrace software automaticky vygeneruje kalibrační list, dle vybrané předlohy.

Software můžete vidět od 15. do 17. 4. 2008 v PVA Letňany.

www.merici-pristroje.cz