Google překladač: English Deutsch

Pořízení nového stroje, modernizace výrobní linky či pořízení výpočetního systému, to jsou některé z projektů, které byly podpořeny z programu Phare 2003 – Technologie. Z 333 projektů, které usilovaly o dotace v rozmezí 70 – 300 tisíc eur, nakonec uspělo 85. Podnikatelé si tak mezi sebou rozdělí celkem 18 milionů eur, tedy přibližně 547 milionů korun.

e.jpg

„Program Technologie umožnil malým a středním podnikům získat prostředky na zavedení nových technologií, modernizaci výrobních zařízení nebo nákup know-how. Podporu ale bylo možné získat na celou řadu dalších nákladů přímo spojených s projektem, například na zavedení standardu jakosti ISO, na stavební úpravy a další,“ říká Radim Konečný, ředitel odboru řízení rozvojových programů agentury CzechInvest, a doplňuje: „O tom, že projekty, které se hodnotitelská komise nakonec rozhodla podpořit, jsou opravdu kvalitní, svědčí nejlépe to, že přidělené dotace se v naprosté většině pohybují v horním rozmezí možné finanční podpory.“

Příjem žádostí do programu Phare 2003 – Technologie už byl zastaven. V současnosti ale existuje celá řada jiných programů, díky nimž mohou malí a střední a podnikatelé, ale i jiné subjekty jako města, obce kraje či univerzity, čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. Například Operační program Průmysl a podnikání pokrývá širokou škálu potřeb podnikatelů a nabízí i zvláštní programy pro rozvoj podnikatelského prostředí.