Google překladač: English Deutsch

Výrobci automobilových přívěsů, návěsů a nástaveb z Olomoucka založili vůbec první klastr v kraji. Ve spolupráci s VÚT Brno chtějí podporovat inovace, zvyšovat svou konkurenceschopnost a posilovat exportní pozice firem působících v tomto oboru. Český klastr přípojných vozidel a nástaveb založila pětice firem - PANAV a.s., PARAGAN s.r.o., PONY AUTO trend s.r.o., Družstvo GALAXIT a Dubšík Lubor – TIREX. „Na úvodní mapování klastru jsme dostali finanční příspěvek od Olomouckého kraje a z Operačního programu Průmysl a podnikání. Aby však bylo možné z programu Klastry získat další dotaci na rozvoj nově vytvořeného klastru, musí mít alespoň 15 členů. V současné době proto jeho zástupci jednají o spolupráci s dalšími firmami,“ vysvětluje facilitátorka klastrové iniciativy Jana Schröpferová.

panava_1.jpg

Obor výrobců přípojných vozidel a nástaveb je nadprůměrně dynamický v růstu obratu i exportu. Z pohledu kraje sice nejde o nejvýznamnější průmyslové odvětví, je to ale tradiční český průmysl s vhodným zázemím v podobě dostatku vzdělaných pracovních sil i široké dodavatelské základny. „Málokdo ví, že výroba přívěsů a návěsů má v kraji velkou tradici. Víc než sto let tu působí společnost PANAV, která je dnes jednou z největších svého druhu v České republice,“ říká ředitel Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Olomoucký kraj Jiří Herinek.

Jedním z konkrétních projektů Českého klastru přípojných vozidel a nástaveb je plánovaný společný vstup na srbský trh. Jeho členové však chtějí spolupracovat také v oblasti inovace materiálů nebo konstrukcí a při expanzích na zahraniční trhy, včetně společných účastí na výstavách v zahraničí.
Zdroj: CzechInvest