Google překladač: English Deutsch
T+T 5/2009

Dominujícími rámcovými tématy hannoverského technického veletrhu konaného ve dnech 20.–24. dubna 2009 jsou energetická účinnost exponátů a ochrana životního prostředí. Tématicky vhodně začleněna je mezinárodní přehlídka větrných elektráren. Partnerskou zemí je letos Korejská republika, jejíž účast má charakteristické motto „Nápor inovací“. V jednotlivých plně obsazených 27 halách mohou návštěvníci vidět v podstatě 13 dílčích veletržních akcí.

1. Pohyb, pohony a automatizace (haly 14-17, 19, 25, 27): Elektrické, mechanické, hydraulické a pneumatické pohony
2. Automatizace provozu továren: Mezinárodní veletrh výrobní automatizace (haly 8, 9, 11, 14-17)
3. Mezinárodní energetický veletrh: Obnovitelná a standardní komerční energetika, výroba, zásobování, přesnost a rozvod (haly 11-13, 27)
4. Energie větru „Wind“: veletrh zařízení, komponent a služeb pro větrnou energetiku (hala 27)
5. Technologie energetických zařízení: Mezinárodní veletrh pro plánování elektráren, stavbu, provoz a údržbu (hala 27)
6. Výzkum a technologie: Trh inovačních technologií, výzkum a vývoj (hala 2)
7. Mezinárodní veletrh „ComVac“ pro vakuovou techniku a stlačený vzduch (hala 26)
8. Technologie povrchových úprav materiálů a konstrukcí (hala 6)
9. Tradiční mezinárodní veletrh Interkama – Procesní a výrobní automatizace (haly 6-9, 11)
10. Automatizace provozu průmyslových budov a veletrh propojených sítí v budovách a produktové automatizaci (hala 11)
11. Digitálně řízené továrny – mezinárodní veletrh pro integrované produkty a aplikace informačních technologií (hala 17)
12. Subcontracting: mezinárodní veletrh subdodavatelského průmyslu (hala 3 a 5)
13. Inovační veletrh Microtechnology aplikovaných mikrosystémových technologií a nanotechnologií

Gustav Holub