Google překladač: English Deutsch
První Coriolisův průtokoměr s dvoudrátovým připojením

Každý, kdo chce ve svých aplikacích měření průtoku spojit výhody Coriolis principu měření se standardně používanými dvoudrátovými systémy se již nemusí uchylovat ke kompromisním řešením. Jako dokonale funkční dvoudrátový měřič může být Promass E TB2 integrován do všech stávajících provozních systémů bez jakýchkoli doplňkových zařízení a převodníků.

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry byly dříve k dispozici pouze pro čtyřdrátové aplikace. Endress + Hauser po dlouhém výzkumu uspěl a zavedl Coriolis měřicí techniku do plnohodnotné dvoudrátové technologie, to znamená, že konstantně pracuje v rozmezí 4 až 20 mA. Před několika lety byl takovýto revoluční vývoj zcela nemyslitelný. Endress + Hauser tak přináší uživatelům celou řadu výhod, především mezi ně patří snížení nákladů na instalaci a připojení, stejně jako bezproblémová integrace do stávajících systémů.

Splňuje všechny požadavky průmyslu
V chemickém a petrochemickém průmyslu jsou dvouvodičová měřicí zařízení velmi žádaná. Zvláště vysoké požadavky jsou na měřicí techniku kladeny v průmyslových prostředích s nebezpečím výbuchu. Promass E TB2 splňuje bez jakýchkoliv kompromisů všechny příslušné normy ve zpracovatelském průmyslu, jako jsou NAMUR, HART a SIL. Například automonitoring i diagnostika chyb jsou přísně v souladu se specifikací NE107 (NAMUR). To zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti provozu a optimální funkčnost systému.

Koncept ovládání orientovaný na zákazníka
Dalším významným rysem průtokoměru Promass E TB2 je inovativní, uživatelsky vstřícné ovládání. Běžné i expertní menu lze vyvolat stisknutím jediného tlačítka. Průvodce parametrizací ("Make-to-run" Wizards) vede uživatele při konfiguraci průtokoměru, zatímco "Tool tips" poskytují dodatečné informace o jednotlivých parametrech. V případě chyby se na displeji okamžitě zobrazí informace, jak vzniklou situaci řešit.

Bezpečná a spolehlivá zpětná kontrola
Promass E TB2 zajišťuje správu dat, zpětnou kontrolu dat a konfiguraci přenosu dat na jiné měřicí body pomocí lokálního displeje. V případě servisu lze přes HistoROM automaticky zpětně vyhledat veškerá data, která umožní rychlou změnu měřící elektroniky a automatickou změnu konfigurace bez nutnosti nové kalibrace.

Senzor s Coriolisovou technologií
Jako všechny multivariabilní čidla průtokoměrů rodiny Proline, měří Promass E současně hmotnostní průtok, hustotu a teplotu kapaliny. V důsledku toho mohou zákazníci sledovat a kontrolovat své procesy ještě přesněji. Promass E je dodáván ve velikostech DN 8 až 50. Kromě kapalin jako jsou kyseliny, louhy a rozpouštědla, spolehlivě pracuje také se všemi plyny. Rozsah použití je rozšířený až na jmenovitý tlak 100 PN a teplotu 140 °C.

www.cz.endress.com