Google překladač: English Deutsch
- za každé z prvních 10 000 stažení vysadí GE jeden strom

Společnost GE dnes představila 11 nových produktů, služeb a projektů vyvinutých v rámci iniciativy ecomagination. Mezi těmito projekty najdeme například první hybridní lokomotivu na světě nebo Program výstavby domů ecomagination, což je souhrnný balík energeticky úsporných spotřebičů, světel, nízkoenergetických architektonických návrhů a řešení řídících v reálném čase spotřebu energie, přičemž součástí tohoto balíku je i speciální „zelená hypotéka“, která odměňuje energetickou úspornost. .

pho_ecomagination.jpg

Ekologicky šetrný přístup se odehrává všude,“ řekl Immelt. „Od našich dopravních prostředků, přes obnovitelnou energie, k čisté vodě, k tomu, jak produkujeme televizní pořady a filmy, až k výstavbě domů, se ekologický přístup uplatňuje napříč celou GE.

„Zákazníci požadují stále dokonalejší, energeticky efektivnější a ekologicky šetrnější technologie – a právě tato poptávka byla impulsem ke spuštění iniciativy ecomagination,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel General Electric Jeff Immelt. „Zvýšená poptávka ze strany našich klientů tak vedla k úspěchu, který předčil naše očekávání.”

Projekt ecomagination byl oficiálně spuštěn v květnu 2005 jako snaha společnosti GE vyvinout a nabídnout zákazníkům inovativní technologie, které budou odpovědí na jejich ekologické a finanční potřeby a zároveň umožní společnosti GE dále růst. S novými produkty a službami se portfolio energeticky efektivních a ekologicky šetrných produktů a služeb rozšířilo na 45.

Generální ředitel GE Jeff Immelt pozval zákazníky, partnery a představitele společnosti do tématické parku Universal Studios GE, aby jim představil následující novinky (další informace o těchto produktech a iniciativách jsou dostupné na webové adrese www.ecomagination.com/news):

MĚNÍCÍ SE DOPRAVA
· První hybridní lokomotiva na světě - představitelé GE a generální ředitel společnosti Union Pacific Jim Young společně představili hybridní lokomotivu Evolution. Tato lokomotiva je jasným důkazem pokroku, jaký učinila dopravní divize General Electric ve vývoji hybridních lokomotiv, které dokáží recyklovat tepelnou energii a ukládat ji do baterií.
· Pokrok směrem k dobíjecím vozidlům - společnost A123 – zastupovaná prezidentem a generálním ředitelem Davidem Vieauem – informovala o tom, jak investice General Electric výrazně přispívají k vývoji nové generace baterií pro vozy s hybridním pohonem a vozy s bateriovými plug-in moduly.

ZELENÉ DOMY A HYPOTÉKY
· Stavební program Ecomagination - prezident a generální ředitel developerské společnosti Masco Contractor Services Donald J. DeMarie, Jr. a generální ředitel RWO Robert O’Neel představili tzv. „ecomaginativní domy.” Jde o unikátní balík energeticky efektivních spotřebičů, světel, architektonických řešení, doplněných o „zelenou hypotéku“ nabízenou divizí GE Commercial Finance. Balík řešení bude nabízen zprvu na americkém trhu a majitelé nových domů budou mít mimo jiné k dispozici centrální kontrolu nad spotřebou energií v domě.

ČISTÁ ENERGIE
· Zdvojnásobení projektů obnovenitelné energie – GE Energy Financial Services oznámila, že zdvojnásobí své investice do projektů obnovitelných zdrojů energie na 4 miliardy dolarů do 2010. Tyto investice nastoupaly z 630 milionů dolarů v roce 2004 na 2 miliardy dolarů dnes.
· Vodíková energie - společnosti GE a BP – zastupované generálním ředitelem divize vodíkové energie BP Lewisem Gilliesem – vytvořily celosvětové spojenectví za účelem vývoje a realizace 10 až 15 projektů na výrobu vodíkové energie. Tyto projekty výrazně sníží emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, které běžně při výrobě elektrické energie vznikají.
· Větrná energie pro Los Angeles - GE ve spolupráci s Vodohospodářským a energetickým oddělením magistrátu Los Angeles, zastoupeného předsedou odborové rady Davidem Nahaiem, plánuje vyprodukovat až 120 megawattů větrné energie, což umožní splnit ambiciózní cíl, který si město vytyčilo v oblasti obnovitelných zdrojů. Ročně zajistí projekt elektřinu pro zhruba 120 000 obyvatel Los Angeles.

CHYTRÉ VYUŹITÍ ENERGIE
· Vysoce účinné osvětlení pro Kalifornii a USA - prezident Edisonova institutu pro elektřinu, jenž je sdružením amerických výrobců elektrických zařízení, Thomas R. Kuhn, oznámil zahájení nového projektu vývoje vysoce výkonného osvětlení, který v konečném důsledku povede ke snížení poptávky po elektřině – vedle toho sníží náklady na elektrickou energii a přispěje ke stabilitě rozvodné sítě v Kalifornii i po celých Spojených státech.
· Chytřejší osvětlení pro Wal-Mart - viceprezident amerického maloobchodního řetězce Wal-Mart Charles Zimmerman oznámil, že více než 500 obchodů společnosti po celých Spojených státech začne k osvětlení chladících regálů využívat světelné diody od GE – toto řešení nabízí obrovskou úsporu energie a mimo jiné umožní snížit výrazně emise. Společnost Wal-Mart plánuje zavést osvětlení diodami ve většině svých 6 700 obchodů po celém světě.

REDUKCE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNU
· Offsety skleníkových plynů - generální ředitel AES Corp. Paul Hanrahan: AES a GE Energy Financial Services dnes uzavřeli partnerský kontrakt na produkci 10 milionů metrických tun offsetů skleníkových plynů do roku 2010. Mezi projekty, které budou pohlcovat a ničit skleníkové emise, jsou například zemědělská hnojiště, zemní výplně, uhelné doly, čistírny a úpravny vody. Offsety z těchto projektů budou následně nabízeny na trhu.

ČISTŠÍ VODA
· Pitná voda z Tichého oceánu – GE Water & Process Technologies dnes oznámila, že se bude podílet na budoucím největším zaízení na odsolování mořské vody v severní Americe, v Carlsbadu. Projekt probíhá ve spolupráci firem GE Water & Process Technologies, Poseidon Resources Corporation, American Water a Acciona Agua.

EKOLOGICKÁ ZÁBAVA A EKOLOGICKÉ INFORMACE
· NBC Universal jde do ekologie - prezident a generální ředitel NBC Universal Jeffrey Zucker představil celofiremní program zaměřený na provozní úspory energií, redukci skleníkových plynů a ekologické uvědomění zaměstnanců a podnícení změn v mediální a filmové oblasti v tomto ohledu. Také oznámil vznik ekologického kanálu „iGo Green“ v rámci iVillage.com.

Zpráva vydaná společností General Electric o iniciativě ecomagination je dostupná na internetové stránce www.ecomagination.com/report, kde je možné si tuto zprávu stáhnout a přečíst v elektronické formě. Jako impuls ke stahování této zprávy společnost GE přislíbila, že za každé z prvních 10 000 stažení vysadí jeden strom v lesích na úbočí Alp jižně od Mnichova (kde sídlí Globální výzkumné středisko GE). Výsadba bude probíhat ve spolupráci s německou armádou a Bavorským lesním úřadem a posílí velice důležitou protipovodňovou ochranu v oblasti.

Jelikož se General Electric zavázala, že bude veřejnost detailně informovat o vývoji iniciativy ecomagination, společnost vyzývá čtenáře zprávy, aby na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript psali svou zpětnou vazbu k progamu