Google překladač: English Deutsch

Každý nový a nově zrekonstruovaný rodinný dům, byt či kancelář musí být vybaven proudovými chrániči.
Norma upravující ochranu před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 edice 2), která platí od února letošního roku, nařizuje instalovat tento ochranný prvek ke každému přístupnému elektrickému okruhu. Společnost Schneider Electric uvede v nejbližších dnech na trh jedinečný typ proudového chrániče Red Multi 9, který se vyznačuje dosud nebývalým uživatelským komfortem.

Celosvětové statistiky potvrzují, že se zavedením proudových chráničů výrazně klesly počty smrtelných úrazů elektrickým proudem. Doposud byly proudové chrániče v domácnostech využívány jen omezeně, a to pro zapojení koupelen a venkovních spotřebičů, jako jsou čerpadla, sekačky a malé stavební stroje. Nově musí být proudovými chrániči vybaveny úplně všechny laikům přístupné zásuvky do 20 A v domovních instalacích.

„Princip proudového chrániče je jednoduchý a je založen na měření a porovnávání odtékajícího a přitékající proudu do obvodu. Chránič odpojí elektrický obvod v okamžiku, kdy část proudu odtéká mimo něj, třeba při dotyku člověka nebo při porušení izolace,“ vysvětluje Pert Bohušík z marketingového oddělení společnosti Schneider Electric.

Proudové chrániče jsou velice citlivé, fungují v rozsahu od 15mA do 30mA unikajícího proudu. Dokážou ochránit nejen život, ale i majetek před požárem vzniklým poruchou izolace. Jejich slabinou ale je, že pokud jsou instalovány centrálně, mohou způsobit nechtěné výpadky elektrospotřebičů a znehodnotit tak například zásoby potravin v ledničce či způsobit kolaps datové sítě.

Schneider Electric proto uvádí na trh nový typ proudového chrániče, který tento nedostatek již nemá. Jmenuje se Red Multi 9 a bude představen v březnu na mezinárodním veletrhu Ampér v Praze Letňanech. „Jeho předností je, že po obnovení parametrů sítě uvede obvod znovu do provozu a zapne tak odpojené elektrospotřebiče,“ objasňuje Pert Bohušík. Je to jediný typ proudového chrániče na trhu, který lze použít jako centrální chránič elektroinstalace bez ztráty uživatelského komfortu.

Schneider Electric disponuje širokou nabídkou proudových chráničů pro všechny myslitelné aplikace. Pro byty a rodinné domy jsou nejvhodnější dvoupólové a čtyřpólové chrániče se jmenovitým proudem od 25 a 40 A. Jejich cena se pohybuje kolem 1000 Kč. Mezi nejžádanější doposud patřily chrániče Domae, které jsou používány spolu s jističi stejného označení. Více o produktové nabídce Schneider Electric najdete na www.vypinac.cz.