Google překladač: English Deutsch

Získávat elektrickou energii z moře, které je nikdy nevysychajícím zdrojem energie – na tom pracují výzkumníci již po desetiletí. Vlny a cykly přílivu a odlivu uvolňují gigantickou energii, která se doposud prakticky moc nevyužívala. V současné době stojí výroba proudu z energie vln ještě až deset centů za kilowatthodinu – to je asi dvakrát tolik, jako z větrné energie. Cílem je snížení této ceny v příštích deseti letech na úroveň uhlí a plynu. K tomu je nutno dosáhnout ještě velké technologické pokroky. „Od sedmdesátých let bylo podniknuto mnoho pokusů, jak vyvinout pro využití energie vln efektivní techniku“, informuje Dr. A. R. Kambiez Zandiyeh , jednatel Dunlop Oil & Marine v anglickém Grimsby. Společně s firmou Finavera Renewables, která se v kanadském Vancouveru specializuje na alternativní techniky pro získávání energie, se tomuto podniku podařil důležitý krok pro komerční využití energie vln.

Finavera vyvinula AquaBuOY 2.0 konvertor energie vln, který při prvních pokusech dokázal svoji výkonnost. Pohyb vln nahoru a dolů pumpuje hadicí vodu do plovoucího tělesa a v něm pohání malou turbinu. Hadicové čerpadlo, vyvinuté společně s Dunlop Oil & Marine je základní komponentou AquaBuOY 2.0. Výkonnost tohoto hadicového čerpadla firmy Dunlop Oil & Marine a Finavera během společného výzkumu na tři roky značně zlepšila.

Zpracoval Ing. Václav Matys