Google překladač: English Deutsch

Přístroj ProHood ušetří čas zvláště při měření na vířivých a velkoplošných vyústkách. ProHood lze použít k měření jak na straně sání, tak i na výtlaku, přičemž směr proudění je na displeji graficky indikován. ProHood PH721 využívá speciální tlakovou 16ti bodovou oboustrannou sondu „Matrix“. V trubkách „Matrixu“ jsou měřicí otvory rozmístěné rovnoměrně po celém průřezu. Na základě průměrné hodnoty tlakové diference na „Matrixu“ pak vyhodnocovací jednotka určí objemový průtok.

Za ideálních podmínek proudění je ProHood velmi přesný přístroj. Odchylky proudění, které se v praxi vyskytují, souvisejí z velké části s charakterem proudění v důsledku designu koncových elementů a uspořádání celého vzduchotechnického zařízení. Přítomnost měřicího přístroje, jakým nástavec k měření objemového průtoku je, způsobí zpětný efekt (určitou tlakovou ztrátu), který je různý v závislosti na velikosti a stavu zařízení. PH721 má v sobě již integrován systém, který dokáže tuto tlakovou ztrátu určit a následně i kompenzovat.

Kromě tlakové ztráty, kterou lze určit a kompenzovat, závisí přesnost měření i na typu a designu koncových elementů (vířivé vyústky). Součástí kompletní dodávky PH721 je i dynamická rychlostní sonda, pomocí níž můžeme přesně změřit průtok v potrubí před vybraným měřeným koncovým elementem a následně porovnat obě hodnoty (ProHood a dynamická sonda). Výsledný poměr průtoků lze pro další měření použít jako K-faktor.

Do paměti přístroje ProHood lze uložit až 1000 naměřených hodnot (včetně datumu a času) k pozdějšímu nebo okamžitému vyhodnocení. Každá jednotlivá naměřená hodnota může být buď jako okamžitá hodnota nebo střední hodnota dosažená zprůměrováním jednotlivých hodnot uložena do paměti. Hodnoty lze přenést do PC a následně vyhodnotit pomocí speciálního softwaru LogDat 1.

Nejdůležitější přednosti:
- bezproblémové a rychlé měření na vířivých vyústkách
- přímá indikace objemového průtoku
- nabídka nástavců pro různé velikosti vyústek
- automatická indikace směru proudění (sání, výtlak)
- vyhodnocovací přístroj i jako samostatný přesný mikromanometr
- software LogDat 1 k vyhodnocení a zpracování naměřených dat
- konstanta K a kompenzace tlakové ztráty